A BANK STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEI

A GRÁNIT Bank a hazai pénzpiac új szereplőjeként a tiszta, világos kommunikáción, korrekt és egyértelmű tájékoztatáson alapuló, egyenrangú ügyfél-bank kapcsolat kialakítására törekszik.

A magyar gazdaság versenyképességének növelése iránt elkötelezett, hazai tulajdonosi háttérrel piacra lépő GRÁNIT Bank célja, hogy a kis-és középvállalatok stratégiai partnere legyen, olyan innovatív és integrált pénzügyi szolgáltatásokat nyújtson, amelyek túlmutatnak a hagyományos banki szolgáltatásokon.

A GRÁNIT Bank partner az állami és EU-támogatások elő- és társfinanszírozásában és érdekelt az így megvalósuló projektek hosszú távú működésében. Ebben stratégiailag is támaszkodik azokra a nagyvállalati kapcsolatokra, amelyek a Bank aktív közreműködésével segíthetik a kis-és középvállalati szektor dinamizálását.

A Bank forintban és devizában a szolgáltatások széles körét nyújtja, gyors helyi döntéshozatali rendszerével biztosítja az ügyféligények pontos és határidőre történő teljesítését.

A GRÁNIT Bank stratégiájának kulcseleme a vállalati és lakossági ügyfelek számára az érthető, ugyanakkor magas színvonalú és értékálló pénzügyi szolgáltatások nyújtása testreszabott megoldásokkal, költséghatékony működési modellben, amelyeket együttműködő partnereinken keresztül széles körben elérhetővé teszünk. A GRÁNIT Bank egyúttal a modern kor minden technológiai lehetőségét meg kívánja ragadni a gyors és kényelmes ügyfélkiszolgálás érdekében, ezért kiemelt szerepet szán az elektronikus csatornákon keresztül történő kiszolgálásnak.


TÖRTÉNETÜNK
 
1985. A magyar pénzügyi rendszer korszerűsítésének részeként 1985-ben a kétszintű bankrendszer megteremtése érdekében az MNB és a Pénzügyminisztérium számos gazdálkodó szervezettel együtt döntött az ÁVB Rt., mint szakosított pénzintézet létrehozásáról.
A társaságot 44 részvényes alapította 2,2 milliárd forint alaptőkével. 1992-ben a társaságban többségi részvénytulajdont szerzett a Westdeutsche Landesbank (Europa) AG (Düsseldorf).
 
1993-ban a Bank nemcsak a nevét változtatta meg Westdeutsche Landesbank (Hungaria) Rt.-re (később WestLB Hungaria Zrt.), hanem üzletpolitikáját is a tulajdonos nemzetközi stratégiájához igazította. A WestLB Europa AG magyarországi tagjaként erősítette a WestLB-csoport nemzetközi tevékenységét, ügyfelei között növelte a nemzetközi kapcsolatokkal, export-import forgalommal rendelkező nagyvállalatok számát, amelyek részére teljes körű kereskedelmi banki szolgáltatásokat kívánt nyújtani.
 
1999. A Bank júniusban kapta meg az univerzális banki jogosítványt, és tevékenységét kiterjesztette a befektetési banki, tanácsadási, részvény-kereskedelmi és –jegyzési, garanciavállalási területekre is.
 
2010. januártól májusig a Bank a Wallis Zrt. tulajdonában, Milton Bank Zrt.-ként működött.
 
2010. május 7-én a PSZÁF engedélyezte a Demján Sándor tulajdonában lévő Magyar Tőketársaság Zrt. és a Wallis Zrt. közötti tranzakciót, amelyet követően a Bank GRÁNIT Bank Zrt. néven üzletileg megújulva folytatja tevékenységét. 2010. augusztusában Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató is tulajdonrészt szerzett a Bankban a többségi tulajdonában lévő E.P.M. Tanácsadó Kft.-n keresztül. Ezt követően 2011-2012 között további 5 tulajdonostárs csatlakozott a Bankhoz, és ezzel a többségi tulajdonos mellett közel 20%-os a kisebbségi tulajdonosok részaránya.

2013. június 20-án a Nemzetgazdasági Minisztérium tőkeemeléssel kisebbségi, 49%-os tulajdonrészt szerzett a GRÁNIT Bankban. Az állam 2,58 Mrd Ft összegű befektetést hajtott végre a GRÁNIT Bank által újonnan kibocsátott részvények lejegyzésén keresztül.   A Nemzetgazdasági Minisztérium üzleti célú befektetést hajtott végre, amely eredményeképpen egy innovatív – direktbanki – üzleti modellt megvalósító, gyorsan növekvő és hatékonyan működő pénzintézet kisebbségi tulajdonosa lesz.   Az állami tőkeemeléssel a korábbi tulajdonosok többségi, 51%-os tulajdonhányada megmaradt, ezzel együtt a management jogok is az alapító tulajdonosnál maradtak, és a Bank üzleti stratégiája sem változott.

2015. december 30-án 3,1 milliárd forint összegű tőkeemelés valósult meg a GRÁNIT Bankban, újonnan kibocsájtott törzsrészvények lejegyzésével. A tőkeemelés elismerése a Bank eddig üzleti teljesítményének és támogatja a Bank jövőbeni üzleti fejlődősét a részvényesi érték további növelése mellett. A tőkeemelés során a Pannónia Nyugdíjpénztár 1,4 milliárd Ft, a Magyar Állam pedig 1,7 milliárd Ft összegű befektetést valósított meg, ezáltal a Bank saját tőkéje meghaladja a 8,1 milliárd forintot.

​A piaci magánbefektetők személyi összetételében történt változás végleges lezárása is 2015 végén történt meg. Demján Sándor Magyarország egyik legismertebb üzletembere és Hegedüs Éva között létrejött korábbi megállapodás alapján Demján Sándor lehetőséget biztosított Hegedüs Évának a tulajdonában lévő részvények megvásárlására. Hegedüs Éva élve ezzel a lehetőséggel megvásárolta Demján Sándortól a részvényeket, amellyel Hegedüs Éva tulajdoni részesedése 33,8 %-ra nőtt, a többi magánbefektető 16,23 %-ot birtokol, a Magyar Állam tulajdoni aránya pedig 49.97 %-ot képvisel. Demján Sándor kifejezve a Bankkal kapcsolatos elkötelezettségét, a jövőben a GRÁNIT Bank tiszteletbeli és örökös elnöke marad.
 


 
A mérlegfőösszeg alakulása
*
Éves átlagos növekedési ütem
** Előzetes adat
A Bank könyvvizsgálója: Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1068 Budapest, Dózsa György út 84/C, Cg.: 01-09-071057

 
A GRÁNIT különbség

Már több ezer ügyfelünk meggyőződött arról, hogy a bankolás lehet egyszerű, olcsó és kényelmes.
 

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!