Számolja ki a CSOK összegét!   
 

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY
(CSOK)

VISZZA NEM TÉRÍTENDŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS
MAX. 10 M FT-IG

 

Kérjük, olvassa el! 

A CSOK igénylési feltételekről részletes tájékoztatást a Terméktájékoztató a CSOK-ról c. dokumentumban talál!


Milyen célokra igényelhető a CSOK?

 • Új lakás építéséhez / vásárlásához
 • Használt lakás vásárlásához / bővítéséhez

 

Ki után igényelhető?

Az igénybe vehető CSOK összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a

 • házastársak / fiatal házaspár / élettársak vagy az egyedülálló igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeke(ke)t,
 • valamint a fiatal házaspárok közösen vállalt gyermek(ek)et is.
 

Mekkora összegű CSOK igényelhető? 

Új lakás építése vagy vásárlása esetén
Gyermek(ek) száma (meglévő + vállalt) Lakás min. hasznos alapterülete Ház min. hasznos alapterülete CSOK összege
1 gyermek 40 m2 70 m2 600 000 Ft
2 gyermek 50 m2 80 m2 2 600 000 Ft
3 gyermek 60 m2 90 m2 10 000 000 Ft

Használt lakás vásárlása vagy bővítése esetén
Gyermek(ek) száma (meglévő + vállalt) Lakás min. hasznos alapterülete CSOK összege
1 gyermek 40 m2 600 000 Ft
2 gyermek 50 m2 1 430 000 Ft
3 gyermek 60 m2 2 200 000 Ft
4 vagy több gyermek 70 m2 2 750 000 Ft

 

Melyek a megelőlegezett (vállalt gyermek utáni) CSOK feltételei?

Csak fiatal házaspár igényelheti (ahol a kérelem beadásának pillanatában legalább az egyik fél még nem töltötte be a 40. életévét) a már meglévő és a vállalt gyermekek után:

 • Új lakás építése, vásárlása és használt lakás vásárlása/bővítése esetén: a gyermektelen házaspár legfeljebb 3, a gyermeket nevelő házaspár a meglevő gyermekek számától függetlenül legfeljebb 3 gyermeket vállalhat 

 

A fiatal házaspár gyermekvállalásának teljesítésére előírt határidő
1 gyermek vállalása esetén 4 év
2 gyermek vállalása esetén 8 év
3 gyermek vállalása esetén 10 év

 

Mikor igényelhető a CSOK?

 • Vásárlásnál: az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül
 • Építésnél: a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét igazoló dokumentum kiállítását és az építési tevékenység befejezését megelőzően, a még fennmaradó bekerülési költségekre
 • Bővítésnél: a kérelem benyújtásakor, az elfogadott költségvetésből a még fennmaradó bekerülési költségekre

 

Milyen dokumentumok szükségesek a CSOK igényléséhez?

Benyújtandó dokumentumok
Igénylő nyomtatványok Igénylőlap Állami Támogatáshoz
Benyújtandó dokumentumok
Tájékoztató nyomtatványok Terméktájékoztató a CSOK-ról

 

Hol adhatom le az igénylésemet?

 

Piaci kamatozású hitellel együttes igényléskor online a Digitális Ügyfélfiókján keresztül.

 

Amennyiben csak CSOK támogatást , kamattámogatott hitelt igényel, akkor:

Személyesen a Bank:

 • Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.  nyitva tartása: H-P: 8:30-16:00)
 • WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center I. em. Hild József sétány 24. nyitva tartása: H-P: 10:00-18:00)

Postai úton (1439 Budapest Pf. 649.)

 

 

Milyen más támogatási formákat vehetek igénybe?

 • Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel

 

többgyermekes családok OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITELe 
3%-OS HITELKAMATTAL 
már 15 M FT-IG

 

Kérjük, olvassal el! 

Az Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel igénylési feltételeiről részletes tájékoztatást a Terméktájékoztató Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel c. dokumentumban talál!

 

Jelzáloghitel kalkulátor (3%-os kamattal)

 

Jelzáloghitel akció!

2016. március 29-től az akció visszavonásáig hiánytalanul befogadott GRÁNIT Otthonteremtési Kamattámogatású Jelzáloghitel esetén, amennyiben az Adósok rendszeres jövedelme a GRÁNIT Banknál vezetett bankszámlára érkeznek:

 • Folyósítási jutalékot nem kell fizetni.
 • Fedezet értékelési díjat egy fedezetre visszatérítjük folyósításkor.
 • Közjegyzői díjat (maximum 40 000 Ft összegben) visszatérítjük folyósításkor.

A fenti kedvezmények összevonhatók.

 

THM* valamennyi fenti kedvezmény figyelembevétele esetén az akció ideje alatt állami kamattámogatással: 3,10%. (állami kamattámogatás nélkül: 14,49%)

 

Reprezentatív példa

Konstrukció Otthonteremtési Kamattámogatású Jelzáloghitel
Fedezet: a jelzáloghitel fedezeteként bevont ingatlan(ok)ra önálló zálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre
Hitelező/Hitelközvetítő: GRÁNIT Bank Zrt.
Hitelkamat típusa: 5 évente változó kamatozás
Hitel összege: 12.000.000 Ft
Hitel devizaneme: HUF
Hitel futamideje: 20 év
Törlesztőrészletek száma: 240
Kamattámogatás időszaka*: legfeljebb a futamidő első 25 éve
  Kamattámogatás ideje alatt Kamattámogatás
megszűnése/elvesztése esetén*
Hitelkamatláb (bruttó) mértéke: 5 éves ÁKKH*130%+3,00%
amely jelenleg 13,40%
5 éves ÁKKH*130%+3,00%
amely jelenleg 13,40%
Állami kamattámogatás mértéke: 5 éves ÁKKH*130%
amely jelenleg 10,40%
0,00%
Ügyfél által fizetendő (nettó) kamatláb mértéke: 3,00% 5 éves ÁKKH*130%+3,00%
amely jelenleg 13,40%
THM**: 3,10% 14,49%
Törlesztőrészlet összege 24 hónap türelmi idő nélkül: 66.802 Ft 145.629 Ft
Törlesztőrészlet összege 24 hónap türelmi idő alatt 30.417 Ft 135.861 Ft
Törlesztőrészlet összege türelmi időt követően a 25. hónaptól 72.213 Ft 148.951 Ft
Ügyfél által fizetendő teljes összeg 24 hónap türelmi idő nélkül: 16.051.399 Ft 34.966.576 Ft
Ügyfél által fizetendő teljes összeg 24 hónap türelmi idővel 16.346.948 Ft 35.449.737 Ft
A hitel teljes díja 24 hónap türelmi idő nélkül 4.051.399 Ft 22.966.576 Ft
A hitel teljes díja 24 hónap türelmi idővel: 4.346.948 Ft 23.449.737 Ft
amely magába foglalja
Folyósítási jutalékot: 0 Ft
1 db 42.000 Ft Fedezetértékelési díjat (visszatérítéssel): 0 Ft
1 db 12.600 Ft Fedezetbejegyzési díjat: 12.600 Ft
1 db hiteles papír alapú 6.250 Ft Tulajdoni lap díjat: 3.000 Ft
Elektronikus kamatértesítő díját: 0 Ft
Számlacsomag*** (Sztár) havi díját: 0 Ft
Törlesztés beszedési díját
(a havi törlesztőrészlet összegére számítva):
0,0%, max. 6.000 Ft
A hitel teljes díjába figyelembe nem vett egyéb díjak:
Közjegyzői okirat díja (max. 40.000 Ft visszatérítéssel): közjegyzői díjszabás szerint (közjegyzőnek fizetendő)
Vagyonbiztosítás díja****: választott biztosító díjszabása szerint
Kockázati életbiztosítás díja*****: választott biztosító díjszabása szerint

A hiteligényléssel kapcsolatban felmerülő induló díjak és költségek (pl. folyósítási jutalék, közjegyzői költség, stb.) nem hitelezhetők meg.

*A kamattámogatás megszűnésének, elvesztésének okai lehetnek: maximális 25 éves futamidő lejárata, vállalt gyerekre vonatkozó feltétel nem teljesül, 30 napot meghaladó tőketartozás keletkezik vagy a kérelem benyújtásától számított 6 hónapon belül, az ügyfélnek felróható ok(ok) miatt nem kezdődik meg a hitel folyósítása.
ÁKKH: az Államadósság Kezelő Központ Zrt. által havi rendszerességgel közzétett referenciahozam, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, ennek hiányában az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga.

**A teljes hiteldíj mutató (THM) a hitel teljes díjának arányát fejezi ki a hitel teljes összegéhez viszonyítva éves alapon és százalékban kifejezve. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat és a THM mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát! A THM a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet és a 2009. évi CLXII. tv. szerint 12 millió Ft összegű, 20 éves futamidejű annuitásos törlesztésű lakáscélú hitelre kerül meghatározásra. A THM mutató számítása során egy fedezeti ingatlanra vonatkozó fedezet értékelési díj, fedezetbejegyzési díj, tulajdoni lap díja, továbbá a folyósítási jutalék, havi 0 Ft-os bankszámlavezetési díj (Sztár számlacsomag), a törlesztés beszedésének díja (0,0%), valamint elektronikusan megküldött kamatértesítő került figyelembe vételre A jelzáloghitelek esetén a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás, egyedüli igénylő esetén az Adós személyére vonatkozó kockázati életbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges az ügyfél által választott bármelyik biztosítónál.

***A példákban a hiteltörlesztéshez a feltétel nélküli, 0 Ft-os számlavezetési díjú Sztár számlacsomag került figyelembe vételre, amelyen díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen biztosítja a hiteltörlesztésül szolgáló pénzösszeg elhelyezését, de bármelyik lakossági GRÁNIT bankszámlacsomagot választható az ügyfél saját döntése illetve a számlacsomag esetleges feltételének való megfelelés függvényében.

**** A jelzáloghitel folyósításához a fedezetül bevont ingatlanra vonatkozóan vagyonbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

*****A jelzáloghitel folyósításához, amennyiben nincs adóstárs az ügyletben és a hitel fedezet aránya meghaladj a 60%-ot, az adósra kockázati életbiztosítás megkötése vagy megléte szükséges.

 

 

A tájékoztató nem teljes körű. Az akció időtartamát, részletes feltételeit és a  kondícióit a jelzálog fedezete mellett nyújtott lakossági hitelekről szóló Hirdetmény, a Kockázatvállalással kapcsolatos Lakossági ügyletek ÁSZF és   az Üzletszabályzat tartalmazza. Ezek megtalálhatóak a GRÁNIT Bank honlapján (https://granitbank.hu) valamint a bankfiók ügyfélterében kifüggesztve.

 

 

Milyen célokra igényelhető az Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel?

 • Új lakás vásárlására 
 • Új lakás építésére 
 • Használt lakás vásárlásra/bővítése

 

Mekkora összegű Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel igényelhető?

A kölcsön minimális összege      1.000.000 Ft

A kölcsön maximális összege:    

 • a 2 gyermek után igényelt új lakás esetén 2,6 millió Ft CSOK támogatást igénybe vevő, használt lakás vásárlás esetén 1,43 millió Ft CSOK támogatást igénybe vevő személy esetén 10.000.000 Ft
 • a 3 vagy több gyermek után igényelt új lakás esetén 10 millió Ft CSOK támogatást igénybe vevő; használt lakás vásárlás esetén a 3 gyermek után igénylet 2,2 millió Ft, valamint a 4 vagy annál több gyermek után igényelt 2,75 millió CSOK támogatást igénybe vevő személy esetében 15.000.000 Ft

 

Milyen futamidőre vehető fel az Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel?

Minimum 5 év, maximum 25 év

 

Mit jelent a türelmi idő?

A türelmi idő azt jelenti, hogy a futamidő első 24 hónapjában a kölcsön összege nem csökken, ebben az időszakban csak kamatfizetés történik. A futamidő 25. hónapjában a kölcsön törlesztő részlete a tőketörlesztés megkezdése miatt megemelkedik. A türelmi idő fix 24 hónap, nem változtatható.

 

Ki igényelheti az Otthonteremtési Kamattámogatású Hitelt?

 • Aki a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet 9.§ b) ill. c) pontja szerinti CSOK-ra jogosult és azt igénybe is veszi.
 • Aki a 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet 11.§ a), b) ill. c) pontja szerinti CSOK-ra jogosult és azt igénybe is veszi.
 • Gyermek akkor vállalható, ha az igénylő házaspár legalább egyik tagja a kérelem beadásának pillanatában még nem töltötte be a 40. életévét.
 • A 2,6 millió Ft CSOK támogatás mellé igénybe vehető legfeljebb 10.000.000 Ft-os kölcsönösszeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új 
  • lakás hasznos alapterülete legalább 50 m2,
  • egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 80 m2
 • A 10 millió Ft CSOK támogatás mellé igénybe vehető legfeljebb 15.000.000 Ft-os kölcsönösszeg abban az esetben igényelhető, ha az építeni kívánt vagy vásárolt új
 •                lakás hasznos alapterülete legalább 60 m2,
 •                egylakásos lakóépület hasznos alapterülete legalább 90 m2

 

Milyen kamatozás mellett igényelhető?

(Bruttó) Ügyleti kamat mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 % + 3%.

Kamattámogatás mértéke: az 5 éves ÁKKH * 130 %

Ügyfél által fizetendő (Nettó) kamat: (Bruttó) Ügyleti kamat – Kamattámogatás= 3,00%

THM: 3,10%

Kamatperiódus: 5 éves

Kamattámogatott időszak: legfeljebb 25 év

 

A Magyar Állam a futamidő első 25 évében kamattámogatást nyújt, melynek lényege, hogy az ügyleti kamat egy részét (a Kamattámogatást) az Állam fizeti meg az ügyfél helyett. A kölcsön a teljes futamidő alatt öt éves kamatperiódusú, tehát a (Bruttó) Ügyleti kamat mértéke ötévente változik. Az Ügyfél a Nettó kamatot fizeti a kamattámogatás ideje alatt.

 

A kamatok, díjak és költségek mértékéről, feltételeiről teljes körűen a Hirdetményből tájékozódhat.

 

Milyen dokumentumok szükségesek az Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel igényléséhez?

Benyújtandó dokumentumok
Igénylő nyomtatványok Kölcsönigénylő nyomtatvány
Ügyletszereplők nyomtatvány
Ingatlanok adatai nyomtatvány
Ügyfélnyilatkozatok
Általános tájékoztató
Munkáltatói jövedelemigazolás nyomtatvány
MNB tájékoztató a KHR-ről
MNB tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól
Tájékoztató nyomtatványok Benyújtandó dokumentumok
Településlista
Terméktájékoztató az Otthonteremtési Kamattámogatású Hitelről
Adásvételi szerződés követelményei
Egyéb nyomtatványok Munkabér átutalás nyilatkozat
Termék-összehasonlító tábla

 

A hitel fedezetéül szolgáló ingatlan konkrét paraméterei alapján - a folyósítás feltételeként kötelezően előírásra kerülő lakásbiztosítás várható feltételeinek megismerése érdekében - a következő linken (az MNB oldalán található kalkulátorral) meg tudja nézni a biztosítók Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra (MFO) vonatkozó ajánlatait. A fedezeti ingatlan konkrét paraméterei alapján a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításra (MFO) vonatkozó kalkuláció eredményét a hitelbírálati folyamat során e-mailben is megküldjük Önnek.

MNB MFO kalkulátor

A kalkulátor használatára vonatkozó tájékoztatónkat itt tudja letölteni: https://granitbank.hu/upload/lakossag%20egyeb/MFO­_hasznalat.pdf

 

Hol adhatom le az igénylésemet?

 

Piaci kamatozású hitellel együttes igényléskor online a Digitális Ügyfélfiókján keresztül.

 

Amennyiben csak CSOK támogatást , kamattámogatott hitelt igényel, akkor:

Személyesen a Bank:

 • Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.  nyitva tartása: H-P: 8:30-16:00)
 • WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center I. em. Hild József sétány 24. nyitva tartása: H-P: 10:00-18:00)

Postai úton (1439 Budapest Pf. 649.)

 

Milyen más támogatási formákat vehetek igénybe?

CSOK-ot, melyet a kölcsönnel együtt igénybe kell venni.
 

Döntsön tudatosan!
.

Hasznos információk a tudatos pénzügyi döntések meghozatalához
.

A pénznek ára van! Legyen körültekintő és gondolja át alaposan, mielőtt hitelt vesz fel! Ez egy hosszú távú döntés, amit felelősen kell meghoznia. Ehhez segítségként figyelmébe ajánljuk:
 

Kérjük adja meg adatait
és kollégánk felveszi
Önnel a kapcsolatot!

 • + 36
 
 


Kérjük, olvassa el!

​A hirdetésben szereplő Családi Otthonteremtési Kedvezmény és az Otthonteremtési Kamattámogatású Hitel Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Jelen oldalon lévő tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A fent megjelölt támogatások részletes leírását, feltételeit és kondíciót a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendelet és a 17/2016. (II. 10.) Kormányrendelet, a vonatkozó szerződés, a Kockázatvállalással kapcsolatos Lakossági ügyletek ÁSZF-je, Üzletszabályzat, valamint a hatályos vonatkozó hirdetmény tartalmazza, melyek megtekinthetők a GRÁNIT Bank honlapján (https://granitbank.hu/hirdetmenyek) valamint a bankfiók ügyfélterében kifüggesztve.

 

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!