A GRÁNIT Prémium lekötött betét azoknak az ügyfeleinknek kínál kiemelkedő kamatot, akik GRÁNIT bankszámlájukhoz tartozó bankkártyájukat rendszeresen vásárlásra használják.

  • Éves kamat és EBKM a feltételek* teljesítése esetén: 1,90%
  • Lekötési idő: 6 hónap
  • Éves kamat és EBKM a feltételek* nem teljesítése esetén: 0,50%
  • Leköthető minimum betétösszeg: 50.000 Ft

*Feltételek: Az ügyfél a betétlekötés ideje alatt havonta 20 000 Ft értékben, összesen legalább 120.000 Ft értékben vásárol GRÁNIT banknál vezetett azon bankszámlájához tartozó bankkártyával, amelyről a betétlekötés történt.
A feltételek teljesítésébe azok a bankkártyás vásárlások számítanak bele, amelyeket az ügyfél a betétlekötés  kezdő napjától hajt végre. A betétlekötés időtartama alatt a bankkártyás vásárlásokat havonta a fordulónaptól a következő fordulónap -1 napig kell teljesíteni. A lejárat hónapjában  lejárat napja -6 napig, miután a vásárlási feltételeket a Bank a lejárat előtti 5. naptári napon ellenőrzi. A bankkártyás vásárlásba azok a tranzakciók számítanak bele, amelyek ezen időszakok alatt zárolásra vagy terhelésre kerültek.

A GRÁNIT különbség

Már több ezer ügyfelünk meggyőződött arról, hogy a bankolás lehet egyszerű, olcsó és kényelmes.

Hogyan lehet lakossági betétlekötést kezdeményezni?  
Személyesen a GRÁNIT Bank Ügyfélszolgálatán (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy NetBankon keresztül, a Megbízások - Betétek kezelése - Lekötött betétek - Új betétlekötés menüpontban.

 Kell-e lakossági betétlekötéshez bankszámlával rendelkezni?
Betétlekötéseket csak GRÁNIT bankszámláról, vagy GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról lehet kezdeményezni, így ezen két termék valamelyikével kell rendelkeznie betétlekötéshez. GRÁNIT Tartós Megtakarítási számlához szükségszerűen rendelkeznie kell lakossági bankszámlával.  

Lekötött betét feltörése esetén, milyen kamatozásra lehet számítani?  
A Rugalmas betét a kedvező kamatozása mellett azt a rugalmasságot kínálja, hogy betétfeltörés esetén az eltelt egész számú hónapokra járó kamat kerül kifizetésre. Ez azt jelenti, hogy már az első hónapot követően fizet a Bank kamatot a lekötési összegre a betét idő előtti felmondása esetén. A Felemelő betét még kedvezőbb azon ügyfelek számára, akik a betétlekötés lejárati ideje előtt kénytelenek hozzányúlni a megtakarításukhoz, mert az eltelt naptári napokra után kerül a kamat kifizetésre. Azaz már egy nap után, az arra járó időarányos kamatot megkapja az ügyfél, ha betétfeltörésre kényszerül. Így a kamatvesztesége minimalizálódik, ha sürgősen pénzre van szüksége és nem tudja megvárni a lekötési idő lejáratát. Mind a Rugalmas, mind a Felemelő betétek esetében a fizetendő kamat a lekötési időszak végéig folyamatosan növekszik. Részletes tájékoztatást a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló, hatályos Hirdetmény tartalmazza. Egyéb betéti termékek (kivéve a Tartós lekötött betétek) esetén 0,10%-os kamatot fizet a bank betétfeltörés esetén.  

Lehet-e a meghirdetettnél magasabb kamatot kapni a betétlekötésre?
A Kiemelt GRÁNIT Klubtagok számára a Bank + 0,5%-os kamatprémiumot ad a GRÁNIT Egyszerű forint lekötött betétekre és a GRÁNIT Rugalmas lekötött betétekre. A Kiemelt GRÁNIT Klubtaggá válás feltételeiről és az egyéb kedvezményekről az erről szóló, mindenkor hatályos Hirdetmény rendelkezik. Emellett a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közzétett betéti kamat mértékektől az Ügyfél javára egyoldalúan eltérjen a Hirdetményben meghatározott feltételek teljesítése esetén.  

Mit jelent a megtakarítási számla?  
A GRÁNIT Megtakarítási Számla egy olyan rugalmas és biztonságos megtakarítási forma, amely már kisebb összegre is magas kamatot biztosít lekötés nélkül. Megtakarításait bármikor, akár kényelmesen otthonából NetBankon keresztül átvezetheti folyószámlájára, azonban megtakarításai biztonsága érdekében a számlán elhelyezett összeghez bankkártyájával nem férhet hozzá. A számla kamatozása rendkívül kedvező:
  • 500.000 Ft feletti egyenlegre MNB alapkamat – 1,00%,
  • 500.000Ft-ig MNB alapkamat – 2,00%.
A GRÁNIT különbség

Már több ezer ügyfelünk meggyőződött arról, hogy a bankolás lehet egyszerű, olcsó és kényelmes.

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!