GRÁNIT KISZÁMÍTHATÓ JELZÁLOGHITEL
ÉRTHETŐEN, DIGITÁLISAN
Kérdés esetén keressen minket az alábbi elektronikus csatornákon:
A gyakori kérdések között is megtalálhatja a szükséges választ
A jelzáloghitelről
Milyen célra igényelhető piaci jelzáloghitel?

Lakásvásárlás: használt, valamint új építésű (használatba vételi engedéllyel rendelkező), lakóingatlan megvásárlása (családi ház, társasházi lakás, építési telek).

Lakásépítés: lakóház építésének finanszírozása.

Lakásbővítés: meglévő ingatlan bővítése.

Lakásfelújítás: az épület alapterületének növelésével és hatósági bejelentési kötelezettséggel nem járó, átalakítási, felújítási munkálatok finanszírozása.

Lakáskorszerűsítés: Olyan, bejelentési kötelezettséghez nem kötött, építési munkálatok, melynek végeztével az ingatlan állaga műszakilag megújul (pl. nyílászáró csere, közmű bevezetés, fűtéskorszerűsítés, hőszigetelés stb).

Hitelkiváltás: Korábban nyújtott - nem GRÁNIT Bank által folyósított - lakáscélú, vagy nem lakáscélú kölcsön kiváltása. Lakáscélú hitel kiváltásnak minősül, ha a kiváltandó hitelt a vonatkozó szerződésben is megfogalmazott hitelcélokra nyújtották: lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése, felújítása.

Szabad felhasználás: olyan jellegű kiadások finanszírozása, melyekre célhitelt nem tud vagy, nem kíván igénybe venni. A kölcsön felhasználásának módját a Bank nem vizsgálja.

Ki igényelhet jelzáloghitelt?

A hitelt nagykorú, a Gránit Bank számára elfogadható jövedelemmel rendelkező ügyfelek igényelhetik, akik a Bank hitelbírálati és adósminősítési feltételeinek megfelelnek.

A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) negatív adóslistáján szerepelő ügyfelek nem vehetnek fel hitelt.

A hiteligénylő házastársa, ill. élettársa a hitelkérelembe adóstársként bevonásra kerül.

A fedezetül felajánlott ingatlanok tulajdonosai zálogkötelezettként kerülnek a hitelkérelembe bevonásra.

Mekkora összegű hitel vehető fel?

A kölcsön minimális összege: 1.000.000 Ft.

A kölcsön maximálisan nyújtható összegét az alábbi tényezők befolyásolják:

 • az igényelt kölcsön és a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének aránya. A kölcsön összege nem lehet több, mint az ingatlan(ok) forgalmi értékének 80%-a lakáscélú hiteleknél, illetve 75%-a szabad felhasználású hiteleknél. Az ingatlan forgalmi értékét minden esetben a Banktól független értékbecslő határozza meg.
 • a háztartás pénzügyi teherviselő képessége, a háztartása igazolt jövedelmei, megélhetési költsége, és meglévő kölcsönök törlesztései (kivéve a kiváltandó kölcsön törlesztőrészlete) alapján kalkulált szabadon elkölthető jövedelembe a kölcsön törlesztőrészlete beleférjen.
Milyen futamidőre igényelhető hitel?

Minimum 5 év, maximum 35 év.

Mekkora jövedelemmel szükséges rendelkezni?

A kölcsönigénylőnek minden esetben havi rendszeres jövedelmet szükséges igazolnia, mely a hitel törlesztésére elegendő fedezetet nyújt. Csak a fedezetül felajánlott ingatlanok értéke alapján nem nyújtható hitel.

A hitelkérelem pozitív elbírálásának egyik alapvető feltétele a megfelelő jövedelem igazolása, ezért igazolni kell a hitelt igénylő háztartás (adósok) teljes nettó jövedelmét, valamint az esetlegesen már meglévő hiteltartozások összegét és a havi törlesztőrészleteket.

Az igazolt jövedelem, a havi hiteltörlesztések összegének aránya, valamint a háztartás megélhetési költségei alapján, a fedezetül felajánlott ingatlanok, és a jogszabály által előírt maximálisan nyújtható hitelösszeg figyelembevételével állapítjuk meg a felvehető hitel összegét.

Milyen ingatlanok fogadhatók el fedezetként?

Az alábbi típusú, önállóan forgalomképes ingatlanok fogadhatók el fedezetként:

 • lakóingatlanok (családi ház, ikerház, sorház, lakás)
 • üdülő, hétvégi ház
 • garázs, gépkocsibeálló, tároló (ha önállóan forgalomképes, csak kiegészítő fedezetként)
 • tároló (kiegészítő fedezetként)
 • építési telek ingatlan

Társasházi garázs és tároló csak a lakással együtt fogadható be fedezetként. A fedezetül elfogadott ingatlanok értékbecslő által meghatározott forgalmi értéke ingatlanonként el kell, hogy érje az 5 millió forintot, garázsnál az 1 millió forintot. Az igénylők egyszerre maximum 3 ingatlant ajánlhatnak fel fedezetül.

További feltételek:

 • magánszemély tulajdonában áll
 • önállóan forgalomképes
 • az ingatlan per-, teher- és igénymentes (kivéve a kiváltandó kölcsön okán bejegyzett jelzálogjog valamint elidegenítési és terhelési tilalom)

A Bank kizárólag a településlistán található ingatlanok fedezete mellett nyújt kölcsönt. A Településlistát megtalálja a kalkulátorban.

Szükséges-e önerő biztosítása?

A Bank a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének 80%-áig tud hitelt biztosítani. További fedezet felajánlásával az önerő kiváltható.

Mekkora lesz a hitel törlesztőrészlete?

A hitel törlesztőrészlete függ a hitel összegétől, kamatától és futamidejétől.

Bankunk kezelési költséget nem számít fel.

Kalkulátorunk segítségével kiszámolhatja az igényelt hitel törlesztőrészletét, tájékozódhat a kapcsolódó költségekről, a teljes visszafizetendő összegről és a teljes hiteldíjmutató értékéről.

Kalkulátorunk tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelő tájékoztató dokumentumot, amelyet itt talál meg: lakáscél esetén és szabadfelhasználás esetén.

Mit kell tudnom, ha ingatlanvásárlásra kívánok hitelt igénybe venni?

A Bank kötelező jelleggel adósként vonja be a megvásárolni kívánt ingatlan tulajdonosait.

Hitelcélként csak önállóan forgalomképes ingatlan megvásárlása fogadható el, ideértve a tulajdonközösség megszüntetését is. Lakásvásárlási kölcsön keretében lakáscsere is finanszírozható, mely esetben az ingatlanok értékkülönbözete képezi a banki finanszírozás összegének maximumát.

Milyen plusz dokumentumok benyújtására van szükség?

 • banki követelményeknek megfelelő adásvételi szerződés – követelmények
 • kiskorú eladó esetén: az adásvételi szerződéshez gyámhatósági jóváhagyás
 • osztatlan közös tulajdon esetén: a tulajdonostársak elővásárlási jogról való lemondó nyilatkozata
 • eladói hitelkiváltással kombinált vásárlás esetén:
  • jelzálogjog jogosultjának cégszerű előzetes nyilatkozata, hogy amennyiben a vételár megfizetéséhez nyújtott kölcsön részben, vagy egészben a jelzálogjog jogosultjának átutalásra kerül, úgy a jelzálogjog (és az elidegenítési és terhelési tilalom) törléséhez késedelem nélkül megadja hozzájárulását
  • igazolás a megvásárolni kívánt ingatlant terhelő kölcsön fennálló tartozásáról, megjelölve az előtörlesztésre szolgáló számlaszámot, valamint a pénzügyi intézmény hozzájárulása az ingatlan elidegenítéséhez

A Bank a fenti dokumentumokon túl további dokumentumok benyújtását is előírhatja.

A vásárlási kölcsönök általánostól eltérő speciális folyósítási feltételei:

 • az adásvételi szerződésben meghatározott vételár kölcsönösszegen felüli részének megfizetése és ennek igazolása
 • annak igazolása, hogy az eladó tulajdonjoga az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzésre, valamint a kölcsönfelvevő tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme széljegyként feltüntetésre került a tulajdoni lapon
 • a kölcsönfelvevő tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez feltételen és visszavonhatatlan hozzájárulást tartalmazó eredeti nyilatkozatot (bejegyzési engedély) az eladó az adásvételi szerződés megkötése során eljáró, okiratszerkesztő ügyvédnél/közjegyzőnél letétbe helyezte és a letétbe helyezés tényét letéti szerződéssel vagy a letéteményes ügyvéd/közjegyző által a letétbehelyezés tényéről kiadott igazolással a Bank részére igazolta
 • a kölcsönből fizetendő vételárrész teljesítésének adásvételi szerződésben meghatározott határideje még nem járhat le (illetve megfelelő formában módosításra került)

A vásárlási kölcsön speciális esete az eladói hitelkiváltással kombinált vásárlás, mely esetben az ingatlant az eladó által korábban felvett pénzügyi intézmény által nyújtott kölcsön biztosítására jelzálogjog (elidegenítési és terhelési tilalom) terheli. Az ingatlant terhelő tartozás ez esetben az ingatlan vevője által megfizetett vételárból, illetve az ahhoz nyújtott GRÁNIT Bank által nyújtott kölcsönből kerül visszafizetésre. Ha a kölcsön összege nagyobb, mint az ingatlant terhelő kölcsöntartozás (és az esetleges előtörlesztési és egyéb díjak), a kölcsön két részletben kerül folyósításra: egyrészt a jelzálogjog jogosultja részére, másrészt pedig az eladó részére a hitelkiváltás igazolását követően.

Mit kell tudnom, ha építési, bővítési célú hitelt szeretnék igénybe venni?

A Bank kötelező jelleggel kölcsönfelvevőként vonja be az építési engedélyben szereplő építésre jogosult személyeket.

A Bank fedezeti oldalról a kölcsön maximumát (amennyiben a kölcsön fedezete az építésre kerülő ingatlan) az építkezés megvalósulását feltételező ún. várható forgalmi érték alapján határozza meg.

Építési és bővítési kölcsönök esetében a teleknek, vagy telekhányadnak (illetve ingatlannak) a kölcsönfelvevők tulajdonában kell lennie. Amennyiben az építési engedélyen szerepel olyan magánszemély, aki jelenleg nem tulajdonosa az ingatlannak, úgy az igénylés befogadásakor ügyvéd által ellenjegyzett ráépítési megállapodás benyújtása szükséges. A ráépítési megállapodásnak tartalmaznia kell az ingatlan jelenlegi tulajdonosi körét, valamint az építkezés megvalósulását követően kialakuló tulajdoni viszonyokat.

Hány részletben és milyen készültségi fokon történik a folyósítás?

Az építési kölcsönöket a Bank készültségi fok arányosan, legalább kettő, legfeljebb négy részletben folyósítja a forgalmi érték és az ügyletminősítési kategória függvényében. Az utolsó részlet összege - mely a teljes kölcsön összegének 10%-a – a kölcsön céljának megvalósulását követően utólag kerül folyósításra.

A Bank a finanszírozást az Ön által vállalt önerő (költségvetés összege csökkentve a kölcsön és az esetleges támogatások összegével,) beépítését követően kezdi meg a Bank által előírt műszaki készültségi fokon. A készültségi fok az önerőnek a teljes költségvetéshez viszonyított aránya alapján kerül meghatározásra! (Pl: 20 M Ft-os költségvetés és a 15 M Ft-os önerő esetén 75%-os a készültségi fok kerül előírásra (15/20)).

Általánosságban elmondható, hogy amennyiben az önerő aránya nem éri el a 40%-ot, az építkezés finanszírozása érdekében további ingatlan-fedezet bevonására lehet szükség!

Kell-e benyújtani számlát?

Az önerő és a kölcsönrészletek felhasználását a Bank ingatlan felülvizsgálat keretében ellenőrzi, melynek díja Önt terheli, mértékét a Hirdetmény tartalmazza. Számlák benyújtására nincs szükség (kivéve, ha a piaci jelzáloghitellel egyidőben állami támogatás(ok) igénylése is történik).

Az építés kölcsönök általánostól eltérő speciális folyósítási feltételei:

Első részlet

 • a vállalt saját erő beépítése; az előírt műszaki készültségi fok elérése és ennek ingatlan felülvizsgálat keretében való ellenőrzése
 • az építkezés speciális kockázataira is kiterjedő vagyonbiztosítás megkötése

További részlet

 • az előzőleg folyósított kölcsönösszeg hitelcélnak megfelelő felhasználása, azaz a kölcsönszerződésben előírt műszaki készültségi fok elérése és ennek igazolása ingatlan felülvizsgálat keretében

Utolsó részlet

 • az építkezés 100%-os befejezése, melyet a Bank ingatlan felülvizsgálat keretében ellenőriz
 • a megépített ingatlanra vonatkozóan a jogerős használatba vételi engedély, vagy hatósági bizonyítvánnyal igazolandó használatbavétel tudomásulvételi vagy bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány benyújtása
 • az aktuálisan megállapított forgalmi érték és teljes kölcsönösszeg alapján számított arány nem haladja meg a 80%-ot
 • a megépített lakás tulajdoni lapon való feltüntetésére vonatkozó kérelem bemutatása
 • a vagyonbiztosítás megkötése a standard feltételeknek megfelelően

Az első folyósításnak a szerződéskötést követő 90 napon belül szükséges megtörténnie. Lakás építésére, bővítésre vagy új lakás szakaszos finanszírozás útján történő vásárlására igényelt kölcsönök utolsó részletének végső rendelkezésre tartási határideje a szerződéskötés napjától számított 2 év.

Mit kell tudnom, ha Hitelkiváltási kölcsönt kívánok igénybe venni?

A GRÁNIT Bank által nyújtott hitel valamely kölcsönfelvevője a kiváltásra kerülő kölcsön szerződés szerinti adósa, kezese, zálogkötelezettje kell, hogy legyen.

Milyen típusú kölcsönöket lehet kiváltani?

 • hitelintézet, valamint cégbíróság által bejegyzett és az MNB által felügyelt pénzügyi vállalkozás által nyújtott kölcsön, amennyiben az nem áll felszámolás, csődeljárás, vagy végelszámolás alatt
 • lakás-takarékpénztárak által nyújtott kölcsön
 • munkáltatói kölcsön
 • helyi önkormányzat által nyújtott kölcsön
 • jelzáloggal nem fedezett kölcsön kiváltása

A kölcsönfelvevő egyidejűleg több kölcsönének kiváltására is igénybe veheti a hitelkiváltási kölcsönt.

További általános szabályok:

 • A kiváltásnak minden esetben a korábbi kölcsön megszűnését kell eredményeznie, az részlegesen sem maradhat fent.
 • Hitelkiváltásra kizárólag akkor van lehetőség, ha a kiváltandó kölcsön teljes egészében kifolyósításra került, és ha volt hitelcélja (különös tekintettel az államilag támogatott kölcsönök vonatkozásában) akkor az megvalósult.
 • A kiváltandó kölcsön tekintetében fizetési késedelem, hátralékos tartozás a hiteligény benyújtásáig nem állhat fenn.
 • A kiváltandó kölcsön teljes előtörlesztésének a kért időpontban jogi akadálya nincs, a hitelintézet ezen teljes tartozás lejárat előtti megfizetését teljes mértékben elfogadja.
 • Amennyiben a pénzügyi vállalkozás által nyújtott kiváltandó kölcsön valamely Bank által már refinanszírozásra került, úgy a tartozás kimutatás és a bejegyzett terhek törlésére vonatkozó nyilatkozatot mindkét fél részéről be kell mutatni! (pénzügyi vállalkozás és refinanszírozó partner).

Milyen plusz dokumentumok benyújtására van szükség?

 • Hitelintézet eredeti, cégszerűen aláírt írásos igazolása alábbiakról:
  • a fennálló kölcsöntartozás összegéről (beleértve a végtörlesztéshez kapcsolódó díjakat is),
  • a folyósítást követően kötelezettséget vállal a javára fennálló jelzálogjog (elidegenítési és terhelési tilalom) és egyéb teher haladéktalan törlésére
  • bankszámla megjelölése, ahová a teljes kiegyenlítéshez szükséges tartozás összegét utalni kell,
  • vállalja, hogy a végtörlesztéskor fel nem használt hitelösszeget azonnal visszautalja a GRÁNIT Bank 12100011-18181823 számú számlájára, aki ezt az új hitel díjmentesen előtörlesztésére fordítja. A visszautalásnál az ügyfél nevét és hitelszámát kell feltűntetni.
 • a kiváltásra kerülő kölcsön- és biztosítéki szerződések,
 • kiváltandó kölcsön/hitel utolsó 12 havi törlesztő részlet megfizetését igazoló számlakivonat és cégszerűen aláírt „Igazolás a fizetési múltról” nyomtatvány – honlapról letölthető.

A Bank a fenti dokumentumokon túl további dokumentumok benyújtását is előírhatja.

Az engedélyezésre kerülő kölcsönösszeg meghatározásának módja:

 • HUF hitelek esetében: a kiváltandó kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiállított tartozásigazoláson szereplő összeg (beleértve a végtörlesztéshez szükséges egyéb díjakat is!) 3%-kal növelt értéke 1.000 Ft-ra kerekítve.
 • Devizahitelek esetében: a kiváltandó kölcsönt nyújtó hitelintézet által kiállított tartozásigazoláson szereplő összeg (beleértve a végtörlesztéshez szükséges egyéb díjakat is!) MNB középárfolyamon átszámolt forint értékének 8 %-kal növelt értéke 1.000 Ft-ra kerekítve.

A hitelkiváltási kölcsönök általánostól eltérő speciális folyósítási feltételei:

 • A folyósítás várható napjára kiállított banki igazolás a fennálló kölcsöntartozásáról (A Banki igazolás kiállításának napja és a végtörlesztésre megjelölt értéknap között nem lehet törlesztési esedékesség).
 • A fedezeti ingatlanra bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom esetén, a jogosult részéről kiállított, az ingatlan elidegenítéséhez és további megterheléséhez hozzájárulást tartalmazó, az illetékes földhivatal által érkeztetett nyilatkozatot az Adós a Hitelező rendelkezésére bocsátja.

A hitelkiváltás megvalósulását a folyósítást követő 30 napon belül a törlési engedély bemutatásával igazolni kell.

Előzetes hitelbírálat
Mi az előzetes hitelbírálat és annak eredménye?

A Gránit Bank Kiszámítható Jelzáloghitel Kalkulátor felületén megadott adatok alapján a Bank azonnal elkészít egy előzetes előbírálatot, amelynek eredményét azonos felületen, a Digitális Ügyfélfiókba regisztrálva vagy - amennyiben már rendelkezik Ügyfélfiókkal - abba belépve lehet letölteni.

Az előzetes hitelbírálat eredménye egy személyre szóló PDF dokumentum, mely 30 napig érvényes. Az érvényesség ideje alatt pedig a bank által részletezett feltételek teljesülése esetén az előbírálat eredménye alapján hiteligénylés indítható.

Fontos kitétel, hogy egy regisztrált ügyfélnek egyszerre csak egy érvényes előzetes előbírálati eredménye lehet. Amennyiben bizonytalan hitelcéljában, célszerű több kalkulációt elvégezni és csak annak az eredményéről kérni regisztrált példányt, amelyet a következő 30 napban valóban teljesíthetőnek és igazolhatónak tart. Amennyiben a körülmények változnak, 30 napon túl új előbírálati igazolás állítható ki.

Az online előzetes hitelbírálat csak a Kiszámítható Jelzáloghitel esetében érhető el, amely piaci kamatozású, ingatlanvásárlás céljára felvehető 3 havi változó vagy 5 illetve 10 éves fix kamatozású hiteltermék.

Hol tudom igényelni az Előzetes Hitelbírálat írásbeli eredményét?

A Kiszámítható Jelzáloghitel azonnali előzetes hitelbírálat jelenleg az ingatlan vásárlási célú jelzáloghitel esetében érhető el. Az előbírálat eredménye az adatmegadás, majd a kalkulátorban beállított egyéni hitelpreferenciák alapján jön létre, melyet Digitális Ügyfélfiókos regisztrációt vagy belépést követően lehet letölteni. Az előzetes hitelbírálat eredménye alapján hiteligénylés nyújtható be. Az igénylés során egyszerűen, e-mailen és telefonon egyeztethet kollégáinkkal, és az igénylés során a dokumentumokat elegendő e-mailen megküldenie, ezeket eredetiben a szerződéskötéskor kell a Bank rendelkezésére bocsátania.

Az igénylés megkezdését kérjük, hogy jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén:

Az előzetes hitelbírálat megszerzéséhez, használja kalkulátorunkat.

Melyek a Kiszámítható Jelzáloghitel előzetes bírálatának feltételei?

A GRÁNIT Bank az előzetes hitelbírálatban részletezett feltételeknek maradéktalanul megfelelő hitelkérelem esetén és pozitív hitelbírálatot követően biztosítja az előbírálati dokumentumban megjelenített hitelösszeget amennyiben az előzetes hitelbírálat alapjául szolgáló kondíciókban időközben nem történt változás és az alábbi feltételeknek a hiteligénylés megfelel:

 • a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR) nem szerepel olyan hiteltartozással (adós és adóstárs), amely nem került feltüntetésre a kalkuláció során;
 • a KHR-ben nincs negatív (aktív vagy passzív) hitelmúltú tartozása az adósnak vagy adóstársnak (késedelmes, lejárt, felmondott hitel vagy hitelkeret túlhívás);
 • az adós vagy adóstárs Gránit Bank által megállapított elfogadható jövedelme nem lesz kevesebb, mint az Ön által önkéntesen megadott jövedelem összegek;
 • a hitelkérelem benyújtását követően az adósról vagy adóstársról nem jutott a GRÁNIT Bank tudomására negatív, a hitelezési kockázatot jelentősen növelő információ;
 • a hitel fedezetéül felajánlott ingatlan a GRÁNIT Bank által elfogadott értékbecslő szerint a hitel fedezeteként való elfogadásra alkalmas és a megadott értéke eléri az Ön által megadott értéket vagy elegendő az Ön által igényelt hitel fedezeteként;
 • az adásvételi szerződés tartalma megfelel a GRÁNIT Bank elvárásainak;
 • jogilag rendezett a fedezetül felajánlott ingatlan;
 • a fedezetül felajánlott ingatlan tulajdoni lapján nem szerepel a hitelügyletet veszélyeztető bejegyzés;
 • a hitelkérelem hiánytalanul benyújtásra került;
 • az előzetes hitelbírálat során megadott jövedelem rendszeres jóváírásként a Gránit Banknál vezetett bankszámlára érkezik;
 • a GRÁNIT Bank Hitelezési Politikájával nem ellentétes az ügylet.

A GRÁNIT Bank a hitelbírálat alapján jogosult a fentiekben nem szereplő, az adós, adóstárs, vagy a fedezet tárgyát képező ingatlan vonatkozásában további feltételeket meghatározni, vagy a fenti feltételek teljesülése esetén is a hitelkérelmet elutasítani. Az előzetes hitelbírálat annak elkészítése napján érvényes Hirdetmény szerint készül és az akkor érvényes kamatkedvezményeket tartalmazza. A hitelre a hitelkérelem befogadásakor érvényes kondíciók lesznek az irányadók, melyek befolyásolhatják a nyújtható hitel összegét, csakúgy, mind a fedezetül felajánlott ingatlan értékbecslésének az eredménye.

Az igénylés folyamata
Mi a hiteligénylés folyamata?
Előzetes hitelbírálat

Innovatív kalkulátorunkkal pár perc alatt kiszámolhatja, hogy ténylegesen mennyi hitelt vehet fel a GRÁNIT Banktól. A kalkuláció során elvégzünk egy előzetes hitelbírálatot is, aminek során Ön pontosan meghatározhatja a felvenni kívánt összeget és futamidőt.

Az előzetes hitelbírálat eredményét azonnal az Ön rendelkezésére bocsátjuk, amiben megtalálhatja a hitel kondícióit (futamidő, kamat, THM, egyéb díjak).

Amennyiben a hitel kondíciói elnyerik tetszését és a bírálat során megfelel a feltételeknek, a benyújtott dokumentumok pedig alátámasztják a kalkulátorban megadott információkat, úgy a hitelt az előzetes hitelbírálatban szereplő feltételekkel veheti fel, feltéve hogy időközben nem történik változás a kondíciókban.

Ha igénylését az előzetes hitelbírálatot követő 30 napon belül benyújtja, úgy a jelenlegi akciónkban 10 ezer Ft-ot írunk jóvá számláján a hitel folyósításakor.

Hiteligénylés

A hiteligénylési folyamat során szakértő kollégáink az alábbi lépéseken vezetik végig Önt.

 • Igénylőnyomtatványok és szükséges nyilatkozatok kitöltése
 • Jövedelemmel kapcsolatok dokumentumok összegyűjtése
 • Ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumok tartalmi egyeztetése, majd benyújtása
 • Ingatlan értékbecslés díjának befizetése (ezt visszautaljuk Önnek folyósítást követően)

Az igénylés során egyszerűen, e-mailen és telefonon egyeztethet kollégáinkkal, és az igénylés során a dokumentumokat elegendő e-mailen megküldenie, ezeket eredetiben a szerződéskötéskor kell a Bank rendelkezésére bocsátania.

Az igénylés megkezdését kérjük, hogy jelezze az alábbi elérhetőségek egyikén:

Hitelbírálat

A bírálati folyamatban az Ön feladata annak a biztosítása, hogy megbízott szakértőnk elvégezhesse az ingatlan értékbecslését. Ennek a megrendelése a Gránit Bank feladata, ezzel Önnek nincs teendője.

A beérkezett dokumentumok, valamint az ingatlan értékbecslése alapján a Gránit Bank elvégzi a végső hitelbírálatot, ami során meghatározásra kerül az Ön által felvehető hitel összege és kondíciói (futamidő, THM, kamat, stb.).

Az így meghatározott kondíciók pontosan meg fognak egyezni az előzetes hitelbírálat során kalkuláltakkal, amennyiben a benyújtott dokumentumok szerint az adatok maradéktalanul megegyeznek az előzetes hitelbírálat során az Ön által megadottakkal, kérelméről nem derül ki semmilyen más a bírálatot befolyásoló információ (pl.: KHR tartozás), és a banki kondíciókban sem történt időközben változás.

A bírálat eredményéről kollégánk értesíti Önt.

Szerződéskötés

A szerződéskötés során szakértő kollégánk támogatja Önt. Egyeztetni fogjuk az aláírás időpontját, és minimum 3 nappal korábban megküldjük a szerződéstervezetet, hogy nyugodt körülmények között megismerhesse annak tartalmát.

A szerződéskötés a Gránit Bank központi fiókjában történik (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8), az Ön személyes megjelenésével (a hiteligénylés eredeti dokumentumait ekkor kell benyújtania).

A szerződéseket közjegyzői okiratba szükséges foglalni, ennek intézésében szintén támogatjuk Önt.

Folyósítás

A hitelszerződés szerinti folyósítási feltételek teljesülését követően kerül sor a hitel folyósítására.

Az Ön fő feladatai a következők:

 • Megköti a fedezeti ingatlanra a lakásbiztosítást
 • A vásárláshoz szükséges önerő megfizetését igazolja
 • A szerződéseket benyújtja az illetékes földhivatalba
Törlesztés

A hitel esedékes törlesztőrészletét a Bank minden hónap 10. napján szedi be. Az Ön feladata, hogy ennek összegét előzetesen rendelkezésre tartása Gránit Banknál vezetett bankszámláján.

A hitel futamideje alatt Önnek lehetősége van részleges vagy teljes előtörlesztésre, melynek részletes feltételei a hirdetményben találhatóak.

A Gránit Bank minden évben tájékoztatni fogja Önt fennálló hiteltartozásáról, valamint elküldi a törlesztési tervet, ami tartalmazza a hátralévő futamidőre vonatkozóan a törlesztő részletek összegét.

Hol adható be a hiteligénylés?

A hiteligénylése benyújtásakor nem szükséges személyesen megjelennie, szakértő kollégáink e-mailen illetve telefonon a hiteligénylési folyamat során az alábbi lépéseken vezetik végig Önt.

 • Igénylő nyomtatványok és a szükséges nyilatkozatok kitöltése
 • Jövedelemmel kapcsolatok dokumentumok összegyűjtése
 • Ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumok tartalmi egyeztetése, majd benyújtása
 • Ingatlan értékbecslés díjának befizetése (ezt visszautaljuk Önnek folyósítást követően)

Az igénylés során egyszerűen, e-mailen és telefonon egyeztethet kollégáinkkal, és az igénylés során a dokumentumokat elegendő e-mailen megküldenie, ezeket eredetiben a szerződéskötéskor kell a Bank rendelkezésére bocsátania.

Az igénylés megkezdését megteheti az alábbi elérhetőségek egyikén:

Javasoljuk, hogy hitelfelvétel előtt tájékozódjon a hitelek, finanszírozási lehetőségek különböző fajtáiról, azok kondícióiról. Hasznos információkat tudhat meg a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: MNB) honlapján található hitel- és lízing termékválasztó programjából, illetve használja a MNB honlapján elérhető hitelkalkulátort. Hitelfelvétel előtt alaposan gondolja végig, hogy jövedelmének mekkora részét tudja – váratlan események bekövetkezése esetén is – törlesztésre fordítani, illetve esetleges jövedelemcsökkenés esetén vannak-e ehhez felhasználható tartalékai!

Milyen dokumentumok szükségesek az igényléshez? 

A hitelkérelem benyújtásához szükséges nyomtatványok, illetve a benyújtandó dokumentumok jegyzéke: nem hitelkiváltás és hitelkiváltás esetén.

Egy standard hitelkérelem esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

Kölcsönigénylő nyomtatványok és tájékoztatók:

 • Kölcsönkérelmi nyomtatványok („Kölcsönigénylő” nyomtatvány, „Ügyletszereplők adatai” nyomtatvány, „Ingatlanok adatai” nyomtatvány,
 • Érvényes személyazonosító igazolvány, vagy kártya alapú személyazonosító igazolvány (ezek hiányában útlevél vagy vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány lakcímes oldalának fénymásolati példánya (Az okmány másolatokon a következő szöveg kell, hogy szerepeljen: „a fénymásolat készítéséhez hozzájárulok”, dátum és az ügyfél aláírásnak kell szerepelni)
 • Adóazonosító jelet tartalmazó kártya fénymásolati példánya (Az okmány másolaton a következő szöveg kell, hogy szerepeljen: „a fénymásolat készítéséhez hozzájárulok”, dátum és az ügyfél aláírása) Amennyiben nem áll rendelkezésére a kártya, a NAV helyi kirendeltségein igazolást kérhet az adóazonosító jeléről.
 • Ingatlan értékelési díj (fedezetenként 42.000 Ft) befizetését igazoló pénztárbizonylat vagy az értékbecslési díj átutalásának igazolása. (Az átutalási megbízás közleményében feltüntetendő információk: az ügyfél neve, címe, a befizetés jogcíme: „ingatlan értékbecslés megrendelése” számlaszám: GRÁNIT Bank Zrt.; 12100011-18181816)
 • Egységes szerkezetbe foglalt „Nyilatkozatok” nyomtatvány kölcsönigénylők által aláírt példánya
 • Ügyfél részére készített, ügyfél által aláírt tájékoztató a 2009. évi CLXII. törvény, a 32/2014. (IX.10.) MNB rendelet és az 56/2014. (XII.31.) NGM rendelet előírása szerint („Általános tájékoztató”, és „Személyes tájékoztató”, „Tájékoztató a Jelzálogkötelezettek részére” és „Törlesztőrészlet - Rendszeres jövedelem arányának alakulásáról szóló” tájékoztató a hitelszerződés megkötését megelőzően)

Ingatlanra vonatkozó dokumentumok:

 • Az ingatlan(ok) méretarányos alaprajza, a helyiségek és ezek területének feltüntetésével, amelyet az igénylő is elkészíthet.
 • Osztatlan közös tulajdon esetén a használati jog megosztásról szóló ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett megállapodás, és vázrajz mely egyértelműen rögzíti, hogy az adott tulajdoni hányad természetben mely ingatlanrészben testesül meg. (Ingatlanrészek, tulajdoni hányadok vásárlása, fedezetként történő felajánlása esetén szükséges. A megállapodást az ingatlan valamennyi tulajdonosának alá kell írnia.)
 • Bérleti szerződés (amennyiben a fedezetül felajánlott ingatlan bérbe van adva).
 • Lakásbiztosítási kötvény (indexált- azaz az aktuális évre szóló) és a biztosítás díjfizetés igazolása.

Jövedelem igazolására szolgáló dokumentumok:

 • Lakossági folyószámla/bankszámla kivonat (utolsó 6 teljes havi eredeti vagy Internetről letöltött kivonat). (Az igénylők valamennyi lakossági folyószámla valamint hitelkártya számla kivonata szükséges!)
 • GYED, GYES, családi pótlék folyósításának igazolása: az utolsó 6 teljes havi bankszámlakivonattal, vagy az ellátást folyósító intézet utolsó, 30 napnál nem régebben kiállított igazolása)
 • Nyugdíj igazolására: nyugdíjas igazolvány fénymásolata, határozat a nyugdíj összegéről, 3 teljes havi számlakivonat, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság utolsó, 12 hónapnál nem régebbi igazolása az ellátás összegéről.
 • Alkalmazottak esetén:
  • Cégszerűen aláírt munkáltatói jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi, GRÁNIT Bank Zrt. formanyomtatványon igazolva, amely elérhető a Bank honlapján, a hiteleken belül a jelzáloghitel letölthető dokumentumai között).
  • Amennyiben a jövedelem nem lakossági folyószámlára érkezik, akkor a munkáltatói jövedelemigazoláson felül NAV által a hiteligénylő magánszemélyre vonatkozóan kiállított eredeti jövedelemigazolás benyújtása is szükséges.
  • Amennyiben a kölcsönigénylő jövedelme nem lakossági folyószámlára érkezik, és az előző, lezárt adóévben más cég alkalmazottja (is) volt, a munkáltatói jövedelemigazoláson túl benyújtandó a jelenlegi munkáltató által a NAV részére benyújtott utolsó 6 havi E-bevallása a hiteligénylő magánszemélyre vonatkozóan.
 • Cafetéria: cégszerűen aláírt munkáltatói jövedelemigazoláson (30 napnál nem régebbi, GRÁNIT Bank Zrt. formanyomtatványon igazolva).
 • Járadék (pl. életjáradék, sportolói járadék, állami kitüntetéshez kapcsolódó járadék, stb.): magyar/külföldi állam által történő folyósítás esetén, ha a járadék csoportos jóváírással érkezik, akkor az utolsó 6 teljes havi bankszámla kivonat, minden más esetben a járadékot folyósító intézet utolsó, 12 hónapnál nem régebbi igazolása a havi járadék összegéről.
 • Saját vállalkozásból vélelmezett jövedelem esetén:
  • NAV által, hiteligénylő magánszemélyre vonatkozóan kiállított (30 napnál nem régebbi) eredeti jövedelemigazolás a megelőző lezárt adóévről.
  • Adó és köztartozások megfizetését igazoló (30 napnál nem régebbi) eredeti NAV adóigazolás mind a hiteligénylő személyére, mind a vállalkozásra vonatkozóan.
 • Bérbeadásból származó jövedelem: Bérleti szerződés és a megelőző lezárt adóévről NAV által a hiteligénylő magánszemélyre vonatkozóan kiállított eredeti jövedelemigazolás benyújtása is szükséges (30 napnál nem régebbi).
 • Osztalék: utolsó két egymást követő évben NAV által a hiteligénylő magánszemélyre vonatkozóan kiállított eredeti jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi) és aláírt adóbevallás.

Hitelcéltól függően további dokumentumok benyújtása szükséges.

Mi a hitel folyósításának a feltétele?
 • A megkötött kölcsön- és zálogszerződés egyoldalú tartozáselismerő okiratba foglalása (közjegyzői okirat).
 • Az ingatlan-nyilvántartásban a GRÁNIT Bank Zrt. javára szóló önálló zálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom, legalább széljegyként történő feltüntetése.
 • Az ingatlanra a kölcsön teljes futamidejére szóló teljes körű vagyonbiztosítást kell kötni, amelynél a zálogjogosulti kedvezményezetti státusz a GRÁNIT Bank Zrt. részére kerül feltüntetésre a kölcsönösszeg és járulékai erejéig a kölcsön teljes futamideje alatt.
 • Rendelkeznie kell a GRÁNIT Banknál vezetett lakossági folyó-/bankszámlával.
 • A folyósítási jutalék összegének a GRÁNIT Banknál nyitott bankszámlán rendelkezésre kell állnia.
 • Amennyiben rendszeres jövedelem jóváíráshoz kapcsolódó kedvezményes kamat is igénybevételre kerül, be kell mutatni a munkáltató által visszaigazolt nyilatkozatot valamennyi kölcsönfelvevő esetében, melyben a munkáltató vállalja, hogy a rendszeres havi jövedelmet a GRÁNIT Banknál vezetett bankszámlára utalja.
 • Egyedüli adósok esetében, ha az igényelt hitel összege és a fedezetül felajánlott ingatlan értékének aránya 60%-nál magasabb: legalább a kölcsön összegére, a teljes futamidőre szóló olyan hitelfedezeti életbiztosítás megkötését igazoló ajánlat/kötvény bemutatása, melynek kedvezményezettje a GRÁNIT Bank.

Az egyedi kölcsönszerződések további folyósítási feltételeket is tartalmazhatnak.

Költségek
Hogyan változik a hitel kamatozása?

Referencia kamathoz – 3 havi BUBOR-hoz- kötött hitelek esetén:

 • kamat 3 havonta változik minden évben 01.10-én, 04.10-én és 07.10-én és 10.10-én az akkor érvényes 3 havi BUBOR alapján
 • a kamatfelár 3 évente változik a Magyar Nemzeti Bank által közzétett kamatfelár változtatási mutató alapján
 • Így a törlesztő részlet a referenciakamat, illetve a kamatfelár változásának megfelelően változik: 3 havonta a referenciakamat, illetve 3 évente a 3 éves állampapír piaci referenciahozam (ÁKK) változási irányának megfelelően.

Kamatperiódusban rögzített hitelek esetén:

A hitelek 5 éves vagy 10 éves kamatperiódus mellett változó kamatozásúak. Ez azt jelenti, hogy az 5 vagy 10 éves kamatperiódus alatt az ügyleti kamat állandó, tehát a törlesztő részlet is változatlan.

Az 5 vagy 10 éves kamatperiódust követőn a kamat a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által közzétett- 5 éves kamatperiódusú hitelek esetén a H1K5; 10 éves kamatperiódusú hitelek esetén a H1K10- kamatváltoztatási mutató alapján változik. Így a törlesztő részlet kamatperiódusonként, 5 vagy 10 évente, de a futamidő alatt legfeljebb öt alkalommal változik (csökkenhet vagy emelkedhet).

Milyen egyéb költségekkel jár a hitel felvétel?

Szerződésszerű törlesztés esetén, a hitelhez kapcsolódóan a futamidő alatt a tőketörlesztésen túl csak kamatot kell fizetni. Kezelési költség és egyéb „rejtett” költségek nincsenek. A hitel kizárólag GRÁNIT Banknál vezetett bankszámláról törleszthető. GRÁNIT Bank által kínált lakossági bankszámla csomagok között - feltétel teljesítés mellett, vagy feltételhez nem kötött - 0 Ft-os számlavezetési díjú bankszámla egyaránt megtalálható. A kölcsön teljes futamideje alatt a fedezetül felajánlott ingatlanok lakásbiztosítását fent kell tartani, mely rendszeres időközönként biztosítási díjfizetési kötelezettséggel jár. A biztosítási díj és a fizetési gyakoriság az Ügyfél által szabadon választható biztosítótársaságnál megkötött biztosítási módozattól függ.

A Bank minden olyan kölcsönügylet esetében előírja az Adós személyére a hitelfedezeti (kockázati) életbiztosítás megkötését, ahol Adóstárs bevonására nem kerül sor és az igényelt hitel összege és a fedezetül felajánlott ingatlan értékének aránya 60%-nál magasabb. Az életbiztosítás díját a teljes futamidő alatt az adósnak kell fizetnie.

A kölcsön felvételéhez kapcsolódó díjak a következők:

Futamidő alatt rendszeresen fizetendő
Kamat
mindenkor aktuális Hirdetmény szerint
Banknak fizetendő, a hitel futamideje alatt
Bankszámla számlavezetési díj
Választott bankszámlacsomagtól függő; Sztár számlacsomagnál: 0 Ft
Banknak fizetendő, a bankszámla fenntartása alatt
Hiteltörlesztés beszedési díja
Választott bankszámlacsomagtól függő; a Sztár számlacsomagnál: 0% (min. 0 Ft, max. 0 Ft)
Banknak fizetendő, a hitel futamideje alatt
Ingatlanbiztosítás díja
Választott biztosító termékétől függő
Biztosítónak fizetendő, a hitel futamideje alatt
Életbiztosítás havi díja*
Választott biztosító termékétől függ
Biztosítónak fizetendő, a hitel futamideje alatt
Induláskor, a kölcsön felvételével kapcsolatos díjak költségek
Folyósítási jutalék
A kölcsön összegének 1,00%-a, de max. 200 ezer Ft
Banknak fizetendő, (első rész) folyósításkor
Fedezet értékelési díj
42.000 Ft / ingatlan
Banknak fizetendő, igényléskor
Közjegyzői díj
Közjegyzői díjszabás szerint
Közjegyzőnek fizetendő szerződéskötéskor
Tulajdoni lap díja
6.250 Ft / ingatlan
Földhivatalnak fizetendő
Fedezetbejegyzési díj
12.600 Ft / ingatlan
Földhivatalnak fizetendő

*Amennyiben adóstárs bevonására nem kerül sor továbbá az igényelt hitel összege és a fedezetül felajánlott ingatlan értékének aránya 60%-nál magasabb a Bank életbiztosítás megkötését írja elő.

Részleges vagy teljes előtörlesztés esetén az előtörlesztett összeg 1,5%-ával, míg jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződés esetében a kamatperiódus fordulónapjától eltérő napon történő előtörlesztésekor az előtörlesztett összeg 2,00%-ával megegyező szerződésmódosítási díj kerül felszámításra. Vannak Hirdetményben közzétett speciális esetek, amikor szerződésmódosítási díj nem kerül felszámításra.

A kamatok, díjak és költségek mértékéről, feltételeiről teljeskörűen a Hirdetményből tájékozódhat.

Törlesztés részletei
Hogyan kell a hitelt törleszteni?

A kölcsön törlesztése minden esetben csak a GRÁNIT Bank Zrt-nél vezetett lakossági bankszámláról történhet. Adós az aktuálisan értékesített bármely lakossági bankszámlacsomagot választhatja, amely feltételét teljesíteni tudja. A GRÁNIT Sztár számlacsomag egy feltételhez nem kötött bankszámla, amelynél a havi számlavezetés, a forint jóváírás elszámolása, a pénztári befizetés valamint a hitel törlesztés beszedése díjmentes. Tehát amennyiben az ügyfél kizárólag a GRÁNIT Banki hitel törlesztésére használja a GRÁNIT Sztár számlacsomagot, azt díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettség mentesen teheti meg, de amennyiben a hitel törlesztésén kívül - az ügyfél saját döntése szerint - másra is használja a bankszámlát, ennek költségeit a hatályos Lakossági Bankszámlákról és Kapcsolódó Szolgáltatásokról szóló Hirdetmény tartalmazza. Továbbá a Bank kedvezményt is biztosít az alkalmazott kamat/kamatfelár mértékéből, amennyiben az adós vállalja, hogy a hitel teljes futamideje alatt a rendszeres jövedelmének egésze a GRÁNIT Banknál vezetett bankszámlára érkezik.

A törlesztési kötelezettség a folyósítást követő hónap 10. napján kezdődik és minden következő hónap 10-én esedékes. (Amennyiben hónap 10-e nem banki munkanap, akkor az azt megelőző utolsó banki munkanapon már biztosítani kell a lakossági bankszámlán a törlesztéshez szükséges fedezetet.)

A törlesztés módja: a kölcsönfelvevő minden kamatperiódusban azonos összegű törlesztő részletet fizet. A törlesztő részleten belül a tőke és az ügyleti kamat aránya változó. Annuitásos törlesztés esetén a futamidő elején a törlesztő részlet nagyobb része kamattartam, s kisebb hányada a tőkét csökkenti. A futamidő előre haladtával a havi azonos összegű törlesztő részletből egyre nagyobb összeg fordítódik a tőketörlesztésre, s fokozatosan mérséklődik a kamattörlesztés nagysága.

Van-e lehetőség a hitel előtörlesztésére?

A kölcsönfelvevő jogosult a futamidő alatt bármely törlesztési esedékességkor a kölcsönszerződésben rögzített lejárati idő előtt tartozását visszafizetni. Amennyiben Ön élni kíván előtörlesztési szándékával, azt írásban legkésőbb az esedékességet megelőző 15 nappal korábban a GRÁNIT Bank felé be kell jelentenie. Az előtörlesztés elszámolása - függetlenül az utalás napjától - csak a törlesztési esedékességi napon történhet. Előtörlesztés esetén a Bank díjat számol fel, melynek mértékét a mindenkori Hirdetmény tartalmazza.