Tájékoztatjuk, hogy a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot és állampolgárokat érintő hatásának enyhítése érdekében 2020. december 31-ig hiteltörlesztési moratórium volt érvényben, mely a lakossági és a vállalati hiteladósokra is vonatkozott (Moratórium 1)
 
A Moratórium 1 először 2021. június 30-ig került meghosszabbításra, majd 2021. október 31-ig ismét meghosszabbították a hiteltörlesztés felfüggesztésének lehetőségét (Moratórium 2)
 
Tájékoztatjuk, hogy a Kormány az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelettel a fizetési moratóriumot mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek hitelszerződései tekintetében 2022. június 30. napjáig meghosszabbította (Moratórium 3). 
 
A hatályos szabályozás értelmében tehát a Moratórium 2 2021. október 31. napján lejár. A lejáratot követően, a Moratórium 3 2021. november 1. napjától már nem „automatikus”, azzal csak abban az esetben élhet, amennyiben arra az 536/2021. (IX.15.) Korm. rendelet szerint jogosult és jogosultságát 2021. október 1 és 2021. október 31 között a 6/2021. (IX.15) MK rendelet szerinti formában a Banknak bejelenti. A bejelentés formájának és/vagy határidejének be nem tartása/elmulasztása jogvesztő. 
 
A Moratórium 3-mal olyan adós élhet, akinek hitele 2020. március 18-ig folyósításra került. A Moratórium 3 igénybevételének feltételei az eddigiekhez képest akként módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a Moratórium 2-vel, úgy 2021. október 1. és október 31. között nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (azaz 2021. november 1-től) élni kíván vele.
 
A Moratórium 3-at kizárólag a következő adósok igényelhetik:
 
Vállalkozásként az a vállalkozás, amelynek vállalkozási tevékenységből származó nettó árbevétele a fizetési moratóriumra vonatkozó kezdeményezés benyújtását megelőző 18 hónapban a koronavírus-járvánnyal összefüggően legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a Nyilatkozat megtétele közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel és/vagy kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.
 
Amennyiben tehát Ön jelenleg a Moratórium 2-vel érintett és úgy dönt, hogy belép a Moratórium 3-ba és a meg nem fizetett összeget a későbbiekben a futamidő további meghosszabbításával szeretné visszafizetni, a következő teendője van:
 
Erről az oldalról letölthető nyilatkozat (Nyilatkozat a fizetési moratórium igénybevételéről) visszaküldésével a Moratórium 3 igénybevételére vonatkozó szándékát be kell jelentenie Bankunk részére.
 
Kérjük, hogy a kitöltött és cégszerűen aláírt Nyilatkozatot  
 • bankfiókjaink valamelyikében (WestEnd Ügyfélszolgálat (1062 Budapest, Váci út 1-3.) vagy Központi Ügyfélszolgálat (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.)) személyesen benyújtani,
 • elektronikus úton, szkennelt formában a moratorium.vallalat@granitbank.hu e-mail címre, az eredeti példányt pedig postai úton a GRÁNIT Bank Zrt. Vállalati Üzletág, 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. címre visszaküldeni szíveskedjen.
 

NYILATKOZAT A FIZETÉSI MORATÓRIUM IGÉNYBEVÉTELÉRŐL

 
Tájékoztatjuk, hogy a Nyilatkozat 2021. október 31. napját követően már nem módosítható, ezt követően kizárólag a Moratórium 3-ból történő kilépésre van lehetőség.
 

A jelenlegi járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a fizetési moratórium kapcsán felmerülő további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint az elektronikus és telefonos csatornáinkat vegyék igénybe.

 
FONTOS TUDNIVALÓK
 
 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a Moratórium 3 idejével meghosszabbodik.
 • A Moratórium 3 fennállása alatt lejáró szerződés 2022. június 30. napjáig meghosszabbodik.
 • A Moratórium 1, Moratórium 2 és Moratórium 3 ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a Moratórium 2, illetve a Moratórium 3 lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A Moratórium 2 és Moratórium 3 lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a Moratórium 1, Moratórium 2 és Moratórium 3 alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.
 • A Moratórium 3 szerinti fizetési haladékra való jogosultság a jogszabály alapján automatikusan nem illeti meg Önt, az abban való részvételhez nyilatkozattétel, és jogosultsági feltételek igazolása, dokumentumok benyújtása szükséges.
 
Amennyiben jelzi azon szándékát, hogy a Moratórium 1-re és/vagy a Moratórium 2-re tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, ezen teljes vagy részleges előtörlesztés díjmentes 2022. december 31. napjáig. A kamat és díjtartozás részleges vagy teljes összegű előtörlesztése szerződésmódosítási díjfizetéssel sem jár 2022. december 31. napjáig.
 
Amennyiben úgy dönt, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében magasabb összegű törlesztő részletet vállalna, a szerződését módosítani szükséges, melyért a Bank nem számít fel szerződésmódosítási díjat 2022. december 31. napjáig.
 
MIÉRT ÉRDEMES TOVÁBBRA IS FIZETNI A TÖRLESZTŐRÉSZLETET?
 
 • • Ha úgy látja, hogy a jövedelme továbbra is lehetővé teszi a hiteltörlesztést, akkor a törlesztés folytatásával elkerülheti, hogy a fizetési moratórium alatt felhalmozott, de meg nem fizetett kamatok keletkezzenek, melyet a meghosszabbított futamidő alatt, utólagosan kell megfizetnie.
 • A moratórium miatti futamidő hosszabbítás következtében időben tovább kell a hitelét törlesztenie.

 


HOGYAN KÉRHETŐ A MORATÓRIUM ALATT A HITEL TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSA?

 

Amennyiben Ön nyilatkozott és igénybe veszi a Moratórium 3 lehetőségét, de később mégis szeretne kilépni belőle, kérheti a hitel törlesztésének szerződés szerinti folytatását. Ezt az alábbi módokon jelezheti a Bank felé:

 • GRÁNIT NetBankon, szabad formátumú levél írásával


MIKOR KERÜL BEÁLLÍTÁSRA A TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT?

 

Bankunk a beérkezett Nyilatkozatokat az alábbiak szerint dolgozza fel:

 • a munkanapon 16:00 óráig beérkezett Nyilatkozatok még aznap,
 • a munkanapon 16:00 óra után vagy munkaszüneti napon beérkezett Nyilatkozatok a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

 

Kérjük adja meg adatait
és kollégánk felveszi
Önnel a kapcsolatot!

 • + 36
 
 

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!