A PSD2 hatályba lépésével Ügyfeleinket érintő változások

I. GRÁNIT NetBank használat esetén

A bejelentkezéshez az eddigi adatok (felhasználónév és belépési jelszó) mellett szükség lesz a GRÁNIT Bank által SMS-ben elküldött egyszer használatos jelszó (megerősítő kód) megadására is, amelyet a Bank minden alkalommal az Ügyfélnek a Bank rendszereiben rögzített mobilszámára küld el.

 

II. Fizikai elfogadóhelyen történő bankkártyás fizetésnél

A PSD2 irányelv hatályba lépésével, abban az esetben, ha az egymást követő PIN nélküli érintéses fizetések (ezen belül a GRÁNIT Pay mobilfizetések) összértéke meghaladja a 150 eurót, a kisösszegű (5000 Ft alatti) PIN kód nélküli tranzakciónál is meg kell adni a bankkártyához tartozó PIN kódot. A PIN kód megadását követően újra indul az összesítés számlálása. Az Apple Pay esetén nincs szükség a hitelesítési folyamat módosítására, mert az jelenleg is megfelel az erős ügyfél-hitelesítés követelményének. Az online térben való bankkártyás vásárlások biztonságának fokozására figyelmébe ajánljuk a GRÁNIT eBank mobilbanki applikációban elérhető egyedi biztonsági megoldásokat: a bankkártya időleges zárolását és feloldását a GRÁNIT Lock funkcióval, továbbá a bankkártya limitek (ezen belül az online limit) egy érintéssel való szabályozását.

 

Kizárólag vállalati Ügyfeleinket érintő változások

 

III. GRÁNIT vállalati Ügyfélterminál használata esetén

Bejelentkezés

A bejelentkezéshez az eddigi adatok (felhasználónév és belépési jelszó) mellett szükség lesz a GRÁNIT Bank által SMS-ben elküldött egyszer használatos jelszó (megerősítő kód) megadására, amelyet a Bank minden alkalommal a Felhasználó GRÁNIT Bank rendszereiben rögzített mobilszámára küld meg.

 

A bejelentkezés csak online kapcsolatban – azaz a terminál telefon ikonjára kattintást követően, a Bank számítógépére való bejelentkezéssel – lesz lehetséges.

 

Megbízások aláírása

Az eddigi fix aláírási jelszó helyett a Felhasználó GRÁNIT Banknál nyilvántartott mobilszámára SMS-ben küldött aláírási jelszóval lehet hitelesíteni a megbízásokat.  

 

Tudnivalók a PSD2-ről, a nyílt bankolásról és az erős ügyfél-hitelesítésről

 

A PSD2 az Európai Parlament és az Európai Tanács2015/2366 Pénzforgalmi Szolgáltatásokról szóló irányelve (Payment Services Directive), amely a pénzforgalmi szolgáltatásokat szabályozza és több elemből áll. Szeptember 14-től már alkalmazandó Magyarországon is a PSD2.

 

Alapvető célja, hogy:

  • Az Európai Unió területén a lakosság hatékony, egyszerű, de biztonságos pénzügyi szolgáltatásokat érjen el, kedvező árakon.
  • A technológiai fejlődés tovább élénküljön és minél szélesebb körben terjedjenek el a az innovatív digitális megoldások
  • Támogassa új szolgáltatások és szolgáltatók megjelenését 
  • Tovább erősítse az elektronikus csatornákon végzett banki tranzakciók és az egyérintéses fizetés biztonságát

 

Nyílt bankolás

A PSD2 irányelv alapján a számlavezető bankoknak létre kell hozniuk egy olyan nyílt hozzáférést biztosító technikai csatornát (interfészt), amelyen keresztül úgynevezett harmadik fél szolgáltatók is hozzáférhetnek az ügyfelek egyes számlaadataihoz, továbbá fizetési műveletet kezdeményezhetnek azokról a fizetési számlákról, amelyek online módon hozzáférhetők. Az harmadik fél szolgáltató csak akkor fér hozzá az adatokhoz, ha ahhoz hozzájárul az ügyfél.

 

Erős ügyfél-hitelesítés

Az erős ügyfél-hitelesítés az ügyfelek védelmét szolgálja a bankkártyás tranzakcióknál és az online térben való vásárlásnál, azért hogy az adott tranzakció kizárólag az arra jogosult személy jóváhagyása után történhessen meg. A gyakorlatban az erős ügyfél-hitelesítés legalább kétféle azonosítási mód egymást kiegészítő, egyidejű alkalmazását jelenti. Az irányelv ezeket az azonosítási módokat különbözteti meg:

  • ismereten alapuló (pl. jelszó)
  • birtokláson alapuló (pl. mobiltelefon)
  • biológiai tulajdonságon alapuló (pl. ujjlenyomat).

 

Az erős ügyfél-hitelesítés akkor valósul meg, ha az adott műveletet a felsorolt kategóriákba tartozó elemek közül legalább két különböző kategóriájú elem megadásával vagy alkalmazásával hagynak jóvá.

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!