VÁSÁROLJON KÉTÉVES, BÓNUSZ ÉS PRÉMIUM MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNYT A KÖTVÉNYEKET FORGALMAZÓ GRÁNIT BANKTÓL!

  • Kedvező hozamú, többféle futamidejű befektetés
  • Biztonságos és kiszámítható
  • Államilag garantált a visszafizetése
  • Bármikor eladható*

*a GRÁNIT Bank törekszik a névértéken történő visszavásárlásra

Az állampapírban elhelyezett megtakarítás nem OBA, hanem BEVA védelem alá tartozik a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény XXIV. fejezetében leírtak figyelembe vételével.

Kétéves magyar Állampapír - 2MÁP
.


.

Amit a kétéves magyar állampappírról tudni kell

*Korábbi nevén Kétéves Állampapír, rövidítve: 2MÁP.

 

A Kétéves Magyar Állampapír 2 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, fix kamatozású lakossági állampapír, amelynek alapcímlete 1,- forint.

A Kétéves Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Kétéves Magyar Állampapír utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben az állampapír tartós befektetési számlán keresztül kerül megvásárlásra.

Kétéves magyar Állampapírok vásárlói

A Kétéves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Kétéves Magyar Állampapír adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre. Egy adott sorozat értékesítési időszaka előreláthatólag a kibocsátás napjától számított 3 hónapig tart, mely az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül meghatározásra.

Visszavásárlás

A forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek a Kétéves Magyar Állampapír sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak.

*Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Kétéves Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Prémium Magyar Állampapír - pmáp
.


.

Amit a Prémium magyar állampapírokról tudni kell

*Korábbi nevén Prémium Magyar Államkötvény, rövidítve: PMÁK.

A Prémium Magyar Állampapír 3 és 5 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, inflációhoz kötött, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1.000 forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat a kamat megállapítás évét megelőző naptári évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett éves átlagos fogyasztói árindex-változás százalékos mértéke, mint kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg a 3 és az 5 éves futamidejű kötvényre 1,10% és 1,40% kamatprémiumot. A kamatprémium mértékének meghatározására az adott sorozatra vonatkozó Nyilvános Ajánlattételben kerül sor.

A Prémium Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Prémium Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat tartós befektetési számlán keresztül kerül megvásárlásra.

A Prémium magyar állampapírok vásárlói

A Prémium Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Prémium Magyar Állampapír aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében vásárolható meg. A Prémium Magyar Állampapír névérték plusz felhalmozott kamaton (a kibocsátási időtől az értékesítésig eltelt napok alapján) kerül értékesítésre.

Visszavásárlás

A forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek a Prémium Magyar Állampapír sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak

*Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Kétéves Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Bónusz Magyar Állampapír - bmáp
.


.

Amit a Bónusz Magyar Állampapírról tudni kell

*Korábbi nevén Bónusz Magyar Államkötvény, rövidítve: BMÁK.

 

A Bónusz Magyar Állampapír 4, 6 és 10 éves futamidővel kibocsátásra kerülő, dematerializált, változó kamatozású állampapír, amelynek alapcímlete 1,- forint. A kifizetendő kamat mértéke a kamatbázisból és a kamatprémiumból adódik össze. Minden sorozat kamatbázisa megegyezik a kamatmérték meghatározásának időpontját megelőző négy eredményes, 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával. Adott sorozat e kamatbázis felett biztosít sorozatonként eltérő, jelenleg a 4 éves futamidejű kötvényre 2,25 %, a 6 éves futamidejű kötvényre 2,75%-os, a 10 éves futamidejű kötvényre 3,00%-os kamatprémiumot.

A Bónusz Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el. Kamatfizetés évente történik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt, a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Bónusz Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A kamatadó csökkenthető, illetve megfizetése alól mentesség érhető el, amennyiben adott sorozat tartós befektetési számlán keresztül kerül megvásárlásra.

A Bónusz Magyar Állampapírok vásárlói

A Bónusz Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

Nyilvános forgalomba hozatal módja

A Bónusz Magyar Állampapír aktuális sorozata adagolt kibocsátás keretében kerül értékesítésre.

Visszavásárlás

A forgalmazók meghatározott feltételek mellett napi vételi árfolyamot jegyeznek a Bónusz Magyar Államkötvény sorozataira, így azok a lejáratot megelőzően a forgalmazók üzletszabályzatában leírtak szerint eladhatóak.

*Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Kétéves Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Féléves Magyar Állampapír - FMÁP
.

.

AMIT A FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍRRÓL TUDNI KELL

 

*Korábbi nevén Féléves Kincstárjegy, rövidítve: FKJ.

A Féléves Magyar Állampapír 6 hónapos futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. A 6 hónapos futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. A Féléves Magyar Állampapírok utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

A FÉLÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR VÁSÁRLÓINYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Féléves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

 

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

A Féléves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra.
*Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Kétéves Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Egyéves Magyar Állampapír - 1MÁP
.

.

AMIT AZ EGYÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍRRÓL TUDNI KELL

*Korábbi nevén Kamatozó Kincstárjegy, rövidítve: KKJ.

Az Egyéves Magyar Állampapír 1 éves futamidejű, fix kamatozású, 10.000,- Ft-os alapcímletű értékpapír. Jegyzés útján kerül forgalomba. Jegyezni névértéken, azaz 100%-os árfolyamon lehet. Az egyéves futamidő a jegyzés lezárását követő második munkanaptól kezdődik. Futamidő végén a kamat a tőkével együtt a kamatadó levonását követően kerül az ügyfél számláján jóváírásra. Az Egyéves Magyar Állampapír utáni kamatbevétel adóköteles, kamatjövedelem után az adó mértéke jelenleg 15%.

Az Egyéves Magyar Állampapír által megtestesített követelés a Kibocsátóval szemben nem évül el.

AZ EGYÉVES MAGYAR ÁLLAMPAPÍR VÁSÁRLÓI

Az Egyéves Magyar Állampapírt belföldi és külföldi magánszemélyek (devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek) vásárolhatják meg.

NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATAL MÓDJA

Az Egyéves Magyar Állampapír jegyzés útján kerül forgalomba hozatalra.

 

*Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Kétéves Magyar Állampapír esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget a befektetőnek kell felmérnie.

Futamidő Típus Kamat
fél év Féléves Magyar Állampapír 2,50%
1 év Egyéves Magyar Állampapír 3,00%
2 év Kétéves Magyar Állampapír 2021/H2 3,25%
3 év Prémium Magyar Állampapír 2022/K 4,20%
4 év Bónusz Magyar Állampapír 2022/P 2,27%
5 év Prémium Magyar Állampapír 2024/I 4,50%
6 év Bónusz Magyar Állampapír 2024/P 2,77%
10 év Bónusz Magyar Állampapír 2028/O 3,38%
 
Kérjen visszahívást és mi
mindent intézünk Ön helyett!
  • Adatkezelési nyilatkozatot elfogadom
  •  

 

 

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!