Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a 2020. évi CVII. törvény (Moratórium 2) 2020.12.22-i 637/2020. (XII. 22.) és az azt módosító 317/2021.(VI.9) Kormányrendelet következtében a fizetési moratórium mind a lakossági, mind a vállalati ügyfelek hitelszerződései tekintetében 2021. szeptember 30-ig meghosszabbításra került.

 

A moratórium hosszabbítással minden olyan ügyfelünk élhet, akinek hitele 2020. március 18-ig folyósítva lett.

 

A Kormányrendelet módosítása értelmében már nem szükséges a jogosultságot igazolni sem a magánszemélyeknek, sem a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozásoknak.

 

Amennyiben úgy dönt, hogy a meg nem fizetett összeget a későbbiekben a futamidő további meghosszabbításával szeretné visszafizetni, jelenleg további teendője nincs. Kivétel ez alól az az eset, ha Ön 2020. december hónapra (vagy amennyiben a 2020. évi utolsó esedékesség ezt megelőzően volt, úgy arra a hónapra) esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem élt a Moratórium 1 szerinti fizetési haladékkal, mivel ebben az esetben a Moratórium 2 igénybevételére vonatkozó szándékát előre be kell jelentenie Bankunk részére.

 

FONTOS TUDNIVALÓK

 

 • A szerződéses kötelezettségek teljesítésének határideje, illetve a kötelezettségvállalás időtartama a Moratórium 2 idejével meghosszabbodik.
 • A Moratórium 2 fennállása alatt lejáró szerződés 2021. szeptember 30. napjáig meghosszabbodik.
 • A Moratórium 2 ideje alatt felhalmozódott kamatot a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni.
 • A Moratórium 2 lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a Moratórium 2 alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A kamatra vonatkozó szabályokat megfelelően kell alkalmazni a díjakra is.
 • A Moratórium 2 szerinti fizetési haladékra való jogosultság a jogszabály alapján automatikusan megilleti Önt, az abban való részvételhez nem szükséges nyilatkozattétel, jogosultsági feltételek igazolása, vagy dokumentumok benyújtása.

 

Amennyiben úgy dönt, hogy mégis folytatja kölcsöneinek törlesztését – annak érdekében, hogy a kölcsönének futamideje a későbbiekben ne növekedjen tovább - erre bármikor lehetősége van, mint ahogyan a Moratórium 2-be való visszalépésre is. Ehhez nem kell mást tennie, csak úgy kell nyilatkozni, hogy szeretné folytatni kölcsöneinek törlesztését, vagy ismét szeretné igénybe venni a fizetési moratóriumot.

 

A fentiek szerint bejelentést és nyilatkozatot megteheti NetBanki Szabad formátumú levélben vagy a TeleBank hívásával (+36 1 510 0527).

 

 

MIÉRT ÉRDEMES TOVÁBBRA IS FIZETNI A TÖRLESZTŐRÉSZLETET?

 

 • Ha úgy látja, hogy a jövedelme továbbra is lehetővé teszi a hiteltörlesztést, akkor a törlesztés folytatásával elkerülheti, hogy a fizetési moratórium alatt felhalmozott, de meg nem fizetett kamatok keletkezzenek, melyet a meghosszabbított futamidő alatt, utólagosan kelljen megfizetnie.
 • A moratórium miatti futamidő hosszabbítás következtében, tovább kell a hitelét törlesztenie.
 • Ha a jövedelmében időközben kedvezőtlen változás történik, akkor Ön újra igénybe veheti a fizetési moratóriumot.

 


HOGYAN KÉRHETŐ A HITEL TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSA?

 

Az ügyletben szereplő bármelyik adós vagy adóstárs kérheti a hitel törlesztésének szerződés szerinti folytatását, amit az alábbi módokon jelezhet a Bank felé:

GRÁNIT NetBankon, Szabad formátumú levél írásával

GRÁNIT TeleBankon +36 1 510 0527 számon, nyitvatartási időben (H-P: 8:00 – 21:000)


HOGYAN KÉRHETŐ A MORATÓRIUM?

 

A fizetési haladék (moratórium) külön kérés nélkül, automatikusan beállításra került az érintett kölcsönökön. Amennyiben azonban korábban úgy nyilatkozott, hogy szeretné a hitelét törleszteni, de időközben negatív irányba változott az anyagi helyzete, akkor az alábbi módon kérheti a hiteltörlesztés felfüggesztését.

GRÁNIT NetBankon, Szabad formátumú levél írásával

GRÁNIT TeleBankon +36 1 510 0527 számon, nyitvatartási időben (H-P: 8:00 – 21:000)


MIKOR KERÜL BEÁLLÍTÁSRA A NYILATKOZAT?

 

Bankunk a beérkezett nyilatkozatokat az alábbiak szerint dolgozza fel:

 • a munkanapon 16:00 óráig megtett nyilatkozatok még aznap,
 • a munkanapon 16:00 óra után vagy munkaszüneti napon beérkezett nyilatkozatok a következő munkanapon kerülnek feldolgozásra.

A jelenlegi rendkívüli járványhelyzetre tekintettel kérjük ügyfeleinket, hogy a felfüggesztés kapcsán felmerülő további kérdések vagy ügyintézés céljából lehetőség szerint az elektronikus és telefonos csatornáinkat vegyék igénybe!


TÖRLESZTÉS FOLYTATÁSA ÉS ISMÉTELT LEÁLLÍTÁSA A MORATÓRIUM IDŐSZAKA ALATT
 

 • Bármikor folytatható vagy leállítható hitel törlesztése. Ha Ön 2020. december hónapban nem vette igénybe a Moratórium 1-et és élni kíván a 2021-es Moratórium 2 lehetőségével, akkor annak igénybe vételéről külön, előre nyilatkoznia kell. Ez esetben mindaddig, amíg a hitelszámlája vonatkozásában nem tesz a 2021-es Moratóriumban 2-ben való részvételről nyilatkozatot és az aktuális törlesztő részlet kiegyenlítése nem teljesül maradéktalanul, akkor az adott hitele - a jogszabályi változásokra tekintettel - nem kerül automatikusan moratórium alá. 
 • Folytatásához vagy ismételt leállításához nyilatkozatot kell tennie.
 • Nyilatkozatot adós és adóstárs is tehet. Bármelyikük nyilatkozik, az a közös hitelükre (szerződésükre) érvényes lesz.
 • Javasoljuk, hogy nyilatkozatát online, NetBanki Szabad formátumú levél írásával tegye meg.
 • Adott hiteléről tett nyilatkozata (a törlesztés folytatására) csak ellentétes tartalmú (a törlesztés leállítására) nyilatkozattal módosítható.
 • Sikertelen törlesztőrészlet beszedés esetén (amennyiben a hitele a Moratórium 1 alatt áll, vagy ennek hiányában a Moratórium 2-ben való részvételről nyilatkozott), a moratórium hosszabbítás automatikusan vonatkozik a hitelére. Ez nem számít fizetési késedelemnek, így késedelmi következményei sincsenek.


MIT JELENT A MORATÓRIUM JELZÁLOG HITELNÉL?

 

 • 2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján, a moratórium időszaka alatt esedékessé váló törlesztőrészletek beszedése kerül felfüggesztésre.
 • A 2020. március 18-ig csak részlegesen kifolyósított hitelek esetén, csak a 2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján kiszámolt havi törlesztőrészletekre kérhető a moratórium, a 2020. március 18-a után folyósított kölcsönösszeg havi törlesztőrészleteire nem.
 • A moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat utólag, a moratórium lejárata után kell megfizetni havonta, a hátralévő futamidőre egyenlő részletekben szétosztva.
 • A fizetési moratóriumot követően esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt felgyülemlett, a moratóriumot követően megfizetendő kamatrészlet együttes összege nem haladhatja meg a fizetési moratóriumot követő első, eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét (változó kamatozású hiteleknél a megváltozott kamattal kiszámított törlesztőrészletet), azaz azt a törlesztő részletet, amelyet Ön a moratóriumba való belépés nélkül fizetett volna meg.
 • Annak érdekében, hogy a moratórium lejárata után, a fizetési terhei az eredeti fizetési kötelezettségéhez képest ne emelkedjenek meg a felhalmozódó kamatok utólagos megfizetése miatt, az eredeti futamidő legalább a moratórium idejével vagy annál hosszabb idővel meghosszabbításra kerül.
 • A moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatjuk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A moratórium lejárata előtt fogjuk értesíteni arról, hogy a moratórium miatt meddig fog kitolódni a hitel eredeti futamideje és mennyi lesz az új törlesztő részlete, amely tartalmazza a moratórium ideje alatt felhalmozott kamatok részletekben való megfizetését is.


MIT JELENT A MORATÓRIUM BABAVÁRÓ HITELNÉL?

 

 • 2020. március 18-ig folyósított kölcsönösszeg alapján, a moratórium időszaka alatt esedékessé váló, ügyfél által fizetendő törlesztőrészletek és kezességvállalási díj beszedése kerül felfüggesztésre.
 • A gyermekszületés miatt 3 évre felfüggesztett hitelekre nem kérhető a fizetési moratórium.
 • Amennyiben a moratórium időszaka alatt végig jogosultak az állami kamattámogatásra, akkor a moratórium ideje alatt a kamattörlesztést az állam fizeti Ön helyett, így a moratórium időszaka alatt nem keletkezik Önnek utólagosan megfizetendő kamatösszeg.
 • Amennyiben a moratórium időszaka alatt elvesztik az állami kamattámogatásra való jogosultságukat (pl. mert Önnek és a házastársának sincs magyarországi lakcíme), akkor a jogszabály alapján megemelt hitelkamatot és kamattörlesztést az állam helyett Önnek kell teljesítenie, amely a moratórium lejárata után kerül majd beszedésre a havi törlesztőrészletekkel együtt.
 • A fizetési moratóriumot követően esedékessé váló törlesztőrészlet és a moratórium alatt esetlegesen felgyülemlett, a moratóriumot követően megfizetendő kamatrészlet együttes összege minden estben úgy kerül megállapításra, hogy az ne haladja meg a fizetési moratóriumot követő első, eredeti szerződés szerinti törlesztőrészlet összegét (az esetleges kamattámogatás elvesztése esetén, a kamattámogatás nélküli kiszámított törlesztőrészletet), azaz azt a törlesztő részletet, amelyet Ön a moratóriumba való belépés nélkül fizetett volna meg.
 • Annak érdekében, hogy a moratórium lejárata után, a fizetési terhei az eredeti fizetési kötelezettségéhez képest ne emelkedjenek meg a meg nem fizetett törlesztőrészletek utólagos megfizetése miatt, az eredeti futamidő legalább a moratórium idejével vagy annál hosszabb idővel meghosszabbításra kerül.
 • A moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatjuk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A moratórium lejárata előtt fogjuk értesíteni arról, hogy a moratórium miatt meddig fog kitolódni a hitel eredeti futamideje és mennyi lesz az új törlesztő részlete.


MIT JELENT A MORATÓRIUM FOLYÓSZÁMLAHITELNÉL?

 

 • 2020. március 18-ig beállított folyószámlahitelkeret esetén, a hitelkeret változatlan összegben rendelkezésére áll, csupán a moratórium időszaka alatt esedékessé váló kamatfizetések beszedése kerül felfüggesztésre.
 • Azon folyószámlahitelek esetén, amelyek lejárata 2020. március 18-a és 2020. december 31-e között van és az elvárt összegben érkezik jövedelem a számlára, ott újabb egy évvel meghosszabbításra kerül a folyószámlahitelkeret összege.
 • Azon folyószámlahitelek, amelyek lejárata 2020. március 18-a és 2020. december 31-e között van és fizetési nehézség merül fel (elmarad, csökken a jövedelemjóváírás összege, vagy negatív információval szerepel az ügyfél a KHR-ben), ott a hitelkeret csökkentése, megszüntetése helyett 2021. szeptember 30-ig kerül meghosszabbításra a folyószámlahitelkeret eredeti összege.
 • A moratórium ideje alatt felhalmozott kamatokat utólag, a moratórium lejárata után kell megfizetni havonta, a hátralévő futamidőre egyenlő részletekben szétosztva, maximum 12 hónap alatt.
 • A moratórium időszaka alatt havonta tájékoztatjuk a meg nem fizetett törlesztőrészletek összegéről.
 • A moratórium lejárata előtt fogjuk értesíteni arról, hogy a moratórium alatt felhalmozott kamatok és kihasznált hitelkeret összegét, milyen módon tudja megfizetni.


MIT KELL TUDNI A KÉSEDELMES HITELEK KEZELÉSÉRŐL?

 

A GRÁNIT Bank Zrt. digitális bankként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei szempontjából a különös jelentőséggel bíró információk elérhetők legyenek elektronikus formában. Így tájékoztatjuk ügyfeleinket arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a késedelmes tartozások kezelésére a vészhelyzetre tekintettel kihirdetett moratórium során, illetve azt követően.


TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSKÖNNYÍTŐ MEGOLDÁSOKRÓL

 

A GRÁNIT Bank többféle finanszírozási konstrukciót, a törlesztést könnyítő megoldást kínál azon ügyfelei számára, akik a törlesztési moratórium lezárultát követően, esetlegesen fizetési nehézségekkel néznek szembe. A fizetési problémák esetén kínált banki megoldási lehetőségeket az alább elérhető részletes tájékoztató foglalja össze.

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ

 

MNB TÁJÉKOZTATÓ A MORATÓRIUMRÓL

Kérjük adja meg adatait
és kollégánk felveszi
Önnel a kapcsolatot!

 • + 36
 
 

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!