A számlavezetés feltételeinek teljesítésekor*

  • Havi első 2 forint készpénzfelvétel 150 000 Ft-ig bármely belföldi ATM-ből vagy a havi első fióki forint készpénzfelvétel 50 000 Ft-ig: 0 Ft
  • Havi első 4 db eseti forint átutalás és valamennyi rendszeres forint átutalás együttesen legfeljebb 100.000 Ft-ig: 0 Ft
  • Valamennyi teljesített forint beszedési megbízás (közüzemi díjfizetés): 0 Ft
  • Valamennyi bankkártyás vásárlás: 0% (min. 0 Ft; max. 0 Ft)
  • Bankkártya (GRÁNIT Most kártya): 0 Ft / év
  • Havi számlavezetési díj: Előző naptári év utolsó napján érvényes havi bruttó minimálbér 1,50%-a

 

A bankszámlára vonatkozó valamennyi kondíciót és feltételt a Hirdetmény tartalmazza!

 

*Basic számlacsomag megnyitásának és vezetésének feltétele: Az az EGT-államban tartózkodásra jogosult természetes személy rendelkezhet GRÁNIT Basic számlacsomaggal, aki uniós jogi aktus vagy EGT-állam jogszabálya alapján Magyarországon jogszerűen tartózkodhat, ideértve az állandó lakhellyel nem rendelkező személyeket és a menekültek helyzetére vonatkozó 1951. évi július hó 28. napján elfogadott egyezmény, valamint a menekültek helyzetére vonatkozóan az 1967. évi január hó 31. napján létrejött jegyzőkönyv értelmében menedékkérelemért folyamodó személyt is) ÉS akinek Magyarországon a számlanyitás kezdeményezésekor és a számla vezetése alatt nincs rendelkezési joga (számlatulajdonosként vagy egyéb rendelkezőként) másik forint fizetési számla felett.

Kérjük adja meg adatait
és kollégánk felveszi
Önnel a kapcsolatot!

 

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!