BANKSZÁMLANYITÁS, BANKSZÁMLAVEZETÉS

 

Milyen dokumentumokra van szükség a lakossági bankszámlanyitáshoz?

 • új típusú (kártya formátumú) személyazonosító igazolvány és lakcímkártya vagy
 • régi típusú személyi igazolvány és (ha van külön, akkor) lakcímkártya vagy
 • útlevél és lakcímkártya vagy
 • kártya formátumú jogosítvány és lakcímkártya

Nyithat-e lakossági bankszámlát külföldi ügyfél?


Igen, amennyiben az ügyfél-azonosítás során bemutatásra kerül útlevele, személyi azonosító igazolványa, feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy érvényes tartózkodási engedély, vagy letelepedési engedély.
 

Kezdeményezhető-e bankszámlanyitás személyes megjelenés nélkül?


Bankszámlanyitáshoz nem szükséges befáradnia bankfiókunkba, számlanyitás kezdeményezhető Bankunk honlapján, az Online számlanyitási felületen keresztül is.
A Bankszámlaszerződés aláírása és az ügyfél-azonosítás elvégzése azonban csak személyesen történhet meg. Hogy ez minél egyszerűbben valósulhasson meg, lehetőséget biztosítunk arra, hogy a szerződés aláírása és az ügyfél-azonosítás rugalmasan, az Ön által megjelölt helyen (otthon vagy akár a munkahelyén) és időpontban történjen meg. Erre akkor van lehetősége, ha a Helyszíni kiszállás díját (5.000 Ft – 10.000 Ft) megfizeti. Az On-line számlanyitáskor "Vidéken az Ön által megadott helyen" vagy " Budapesten az Ön által megadott helyen" sürgősséggel, vagy sürgősség nélküli értéket válassza ki az "Ügyfélazonosítás helyének" vagy jelezze Telebank munkatársunknak ezt az igényt az adategyeztetés során. Ezt követően megbízott partnerünk haladéktalanul felveszi Önnel a kapcsolatot telefonon a bankszámlaszerződés aláírására ideális időpont és helyszín egyeztetése céljából.
AKCIÓ !!! Vidéki nem sürgősségi helyszíni kiszállást kérő, on-line felületen lakossági bankszámlát igénylők közül, 2017.03.06. és 2017.06.30. között havonta 100 (hetente az első 25) TeleBank által adategyeztetett ügyfél részére ingyenes a szolgáltatás.
Amennyiben nem kívánja igénybe venni fenti szolgáltatásunkat, akkor egyszer be kell fáradni a központi bankfiókba (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy 2 budapesti illetve vidéki ügyfélközpontjaink valamelyikébe a szerződés aláírása érdekében.

 

Hol található GRÁNIT Bank fiók? Amennyiben nincs a közelében fiók, hogyan lehet ügyet intézni?


A Gránit Bank jelenleg egy központi fiókkal (1095 Budapest IX. kerület, Lechner Ödön fasor 8.) és több ügyfélközponttal rendelkezik országszerte.
Ügyintézésre lehetősége van még NetBank, TeleBank szolgáltatáson keresztül, amelyek igénybevétele díjtalan, valamint a GRÁNIT Videóbank szolgáltatás segítségével, amely díjmentesen használható információkérés, érdeklődés céljából.

 

Tervezi-e a Bank fiókhálózat létesítését országszerte?


A Gránit Bank hiszi, hogy a bankolás lehet olcsó és kényelmes, amelyhez nem szükséges költséges fiókhálózat fenntartása. Ennek szellemében továbbra is az on-line bankolási megoldások fejlesztését preferálja.
 

Van-e lehetőség közös tuladonú lakossági bankszámla nyitására?


Igen, a Gránit Banknál lehetősége van közös tulajdonú számla nyitására legfeljebb két számlatulajdonossal.
 

Milyen költségekkel jár a bankszámlanyitás?


Önmagában a számlanyitás költséggel nem jár, azonban a számlavezetésnek már lehet díja aszerint, hogy milyen típusú a választott számlacsomag és teljesül-e a kedvezményes díjra jogosító feltételek valamelyike. A díjak mértékéről a lakossági bankszámlavezetésre vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetmény nyújt tájékoztatást.
 

Van olyan szolgáltatás, ami ingyenes mindegyik lakossági bankszámlacsomagnál?

Valamennyi számlacsomag esetében díjmentesek az alábbi szolgáltatások:
 • számlanyitás
 • elektronikus bankszámlakivonat
 • bankkártyás vásárlás (Interneten keresztül is)
 • NetBank, MobilBank, TeleBank használat továbbá az eBank alkalmazás szolgáltatásainak igénybevétele

Havonta hányszor vehető fel készpénz bankkártyával díjtalanul?


GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomag esetén havonta 4 db ingyenes készpénzelvételt végezhető a főkártyával, bármely magyarországi ATM-en keresztül. GRÁNIT Bajnok,  Ász és Sztár számlacsomagoknál a főkártyával 4 ill. 2 db kedvezményes készpénzfelvételre van lehetőség, amelynek díja mindössze a Tranzakciós illeték díjával megegyező mértékű vagy annál kevesebb.
 

Hogyan helyezhető el pénz a bankszámlán?


Bármilyen más bankszámláról átutalással és készpénzbefizetéssel a Központi fiókunkban.
 

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomag?


Amennyiben folyószámlájára havonta legfeljebb 2 részletben legalább 280 000 Ft jóváírás érkezik (bankon kívülről vagy harmadik személytől), VAGY a bankszámla nap végi záró egyenlege a hónap során minden nap legalább 150 000 Ft (az egyik feltétel teljesítése elégséges), kivételes kedvezmények igénybevételére van lehetőség bankunknál.
A GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomagnál a következő banki szolgáltatások díjmentesek:
 • valamennyi belföldi (eseti és rendszeres) forint átutalás NetBankon keresztül
 • valamennyi teljesített csoportos beszedési megbízás (közüzemi díjfizetés)
 • havi 4 db készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből
 • valamennyi bankkártyás vásárlás
 • számlanyitás,
 • betétlekötés
 • NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatás használata

A számlacsomag havi számlavezetési díja csupán: 990 Ft (ha a fenti feltétek egyik sem teljesül, akkor: 2 990 Ft)
 

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Bajnok számlacsomag?


Amennyiben folyószámlájára havonta legfeljebb 2 részletben legalább 280 000 Ft jóváírás érkezik (bankon kívülről vagy harmadik személytől), VAGY a bankszámla nap végi záró egyenlege a hónap során minden nap legalább 150 000 Ft (az egyik feltétel teljesítése elégséges), kivételes kedvezmények igénybevételére van lehetőség bankunknál.
A GRÁNIT Bajnok számlacsomagnál a következő banki szolgáltatások díjmentesek, vagy kedvezményes díjazásúak:
 • valamennyi bankkártyás vásárlás díjmentes
 • számlanyitás, számlavezetés díjmentes
 • betétlekötés díjmentes
 • NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatás használata díjmentes
 • valamennyi belföldi (eseti és rendszeres) forint átutalás NetBankon keresztül mindössze 0,10% (min. 0 Ft, max. 6 000 Ft) kedvezményes díjazású
 • valamennyi teljesített csoportos beszedési megbízás (közüzemi díjfizetés) mindössze 0,10% (min. 0 Ft, max. 6 000 Ft) kedvezményes díjazású
 • havi 4 db készpénzfelvétel bármely belföldi ATM-ből mindössze 0,30% kedvezményes díjazású

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Ász számlacsomag?


Amennyiben havonta, legfeljebb két átutalásból, legalább 150 000 Ft jóváírás érkezik számlára, VAGY a bankszámla nap végi záró egyenlege a hónap során minden nap legalább 100 000 Ft (az egyik feltétel teljesítése elégséges), célszerű GRÁNIT Ász számlacsomagunkat választani.
(Megjegyzés: Ha legfeljebb két darab átutalásból, havi 280 000 Ft-os jóváírást is teljesülne, vagy napvégi egyenleg eléri a hónap minden napján a 150 000 forintot, akkor a kiemelkedően kedvező kondíciójú GRÁNIT Bajnok Plusz vagy GRÁNIT Bajnok számlacsomagunkat ajánljuk.)
A GRÁNIT Ász számlacsomagnál a következő banki szolgáltatások díjmentesek vagy kedvezményes díjazásúak:
 • valamennyi bankkártyás vásárlás díjmentes
 • számlanyitás, számlavezetés díjmentes
 • NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatás használata díjmentes
 • betétlekötés díjmentes
 • NetBankon keresztüli (eseti és rendszeres) átutalások korlátlan számban mindössze 0,30% (min. 0 Ft, max. 6 000 Ft) kedvezményes díjazású
 • havi 4 db készpénzfelvétel főkártyával, bármely belföldi ATM-ből mindössze 0,60% kedvezményes díjazású
 • kedvezményes díjazású SMS értesítések (mindössze 17 Ft/SMS)
   

Milyen esetben előnyös a GRÁNIT Sztár számlacsomag?


GRÁNIT Sztár számlacsomagunkat azon ügyfeleknek ajánljuk, akik feltételek nélkül keresnek valóban fenntartási költségek nélküli bankszámlát.

A GRÁNIT Sztár számlacsomag igénylői az alábbi díjmentes vagy kedvezményes szolgáltatásokban részesülnek:
 • díjmentes bankkártyás vásárlások
 • díjmentes számlanyitás, számlavezetés
 • díjmentes NetBank, MobilBank és TeleBank szolgáltatások használat
 • díjmentes betétlekötés
 • kedvezményes díjazású NetBankon keresztüli (eseti és rendszeres) átutalások korlátlan számban mindössze 0,30%-ért (min. 75 Ft, max. 6 000 Ft)
 • havi 2 db kedvezményes díjazású készpénzfelvétel főkártyával, bármely belföldi ATM-ből mindössze 0,60% kedvezményes díjazású

Számít fel a Bank Tranzakciós illetéket?

A GRÁNIT Bank nem számít fel Tranzakciós illetéket addicionálisan, a Banknak fizetendő díjakon felül, a jelenleg igényelhető lakossági bankszámlacsomagoknál.

Van-e lehetőség bankszámlacsomag váltásra? Milyen költségei vannak?

Természetesen van lehetősége bankszámlacsomagot váltani, amelynek díja 1 000 Ft.
Amennyiben bankszámlájához bankkártya is tartozik, úgy annak az éves díj különbözete időarányosan elszámolásra kerül.

 

 

BETÉTEK, MEGTAKARÍTÁSOK

 

Hogyan lehet lakossági betétlekötést kezdeményezni?

Személyesen a GRÁNIT Bank Ügyfélszolgálatán (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy NetBankon keresztül, a Megbízások Betétek kezelése Lekötött betétek Új betétlekötés menüpontban.

Kell-e lakossági betétlekötéshez bankszámlával rendelkezni?

Betétlekötéseket csak GRÁNIT bankszámláról, vagy GRÁNIT Tartós Megtakarítási Számláról lehet kezdeményezni, így ezen két termék valamelyikével kell rendelkeznie betétlekötéshez. GRÁNIT Tartós Megtakarítási számlához szükségszerűen rendelkeznie kell lakossági bankszámlával.

Lekötött betét feltörése esetén, milyen kamatozásra lehet számítani?

A Rugalmas betét a kedvező kamatozása mellett azt a rugalmasságot kínálja, hogy betétfeltörés esetén az eltelt egész számú hónapokra járó kamat kerül kifizetésre. Ez azt jelenti, hogy már az első hónapot követően fizet a Bank kamatot a lekötési összegre a betét idő előtti felmondása esetén.
A Felemelő betét még kedvezőbb azon ügyfelek számára, akik a betétlekötés lejárati ideje előtt kénytelenek hozzányúlni a megtakarításukhoz, mert az eltelt naptári napokra után kerül a kamat kifizetésre. Azaz már egy nap után, az arra járó időarányos kamatot megkapja az ügyfél, ha betétfeltörésre kényszerül.
Így a kamatvesztesége minimalizálódik, ha sürgősen pénzre van szüksége és nem tudja megvárni a lekötési idő lejáratát.Mind a Rugalmas, mind a Felemelő betétek esetében a fizetendő kamat a lekötési időszak végéig folyamatosan növekszik.
Részletes tájékoztatást a lakossági betétügyletekről és egyéb megtakarításokról szóló, hatályos Hirdetmény tartalmazza.
Egyéb betéti termékek (kivéve a Tartós lekötött betétek) esetén 0,10%-os kamatot fizet a bank betétfeltörés esetén.

Lehet-e a meghirdetettnél magasabb kamatot kapni a betétlekötésre?

A Kiemelt GRÁNIT Klubtagok számára a Bank + 0,50%-os kamatprémiumot ad a GRÁNIT Egyszerű forint lekötött betétekre és a GRÁNIT Rugalmas lekötött betétekre. A Kiemelt GRÁNIT Klubtaggá válás feltételeiről és az egyéb kedvezményekről az erről szóló, mindenkor hatályos Hirdetmény rendelkezik.
Emellett a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a Hirdetményben közzétett betéti kamat mértékektől az Ügyfél javára egyoldalúan eltérjen a Hirdetményben meghatározott feltételek teljesítése esetén.

Mit jelent a megtakarítási számla?

A Gránit megtakarítási számla egy olyan rugalmas és biztonságos megtakarítási forma, amely már kisebb összegre is magas kamatot biztosít lekötés nélkül. Megtakarításait bármikor, akár kényelmesen otthonából NetBankon keresztül átvezetheti folyószámlájára, azonban megtakarításai biztonsága érdekében a számlán elhelyezett összeghez bankkártyájával nem férhet hozzá. A számla kamatozása rendkívül kedvező:

A havi számlavezetési díj pedig mindössze 100 Ft.
 

 

BANKKÁRTYA

 

Hogyan igényelhető bankkártya?

Személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy Ügyfélközpontjaink bármelyikében, illetve honlapunkon keresztül, Online számlanyitás keretében. Amennyiben már rendelkezik Bankunknál bankszámlával, NetBankon keresztül, Postaláda Szabad formátumú levélben is jelezheti bankkártya igénylési szándékát.

Milyen típusú bankkártya igényelhető?

Az alábbi bankkártya típusok közül lehet választani, számlacsomagtípustól függően:
 • GRÁNIT Most dombornyomott bankkártya, amely az 1. évben ingyenes bizonyos számlacsomagok esetén
 • GRÁNIT Platinum, Platinum Plusz dombornyomott bankkártyák, amelyek exkluzív szolgáltatásokat nyújtanak a prémium ügyfeleknek
 • GRÁNIT COOP co-branded dombornyomott vagy nem dombornyomott bankkártya, amely egyszerre bannkártya és törzsvásárlói kártya, ötvözve a banki szolgáltatásokat és a COOP Klub Törzsvásárlói program előnyeit
 • MasterCard Standard PayPass dombornyomott vagy nem dombornyomott bankkártya, amellyel gyorsan és kényelmesen intézheti kisösszegű vásárlásait
A bankkártya éves-, vagy havi díja illetve az esetleges kibocsátási díja a kártya típusától és számlacsomagtól függően eltérő lehet. Kérjük, a pontos díjtételekért tájékozódjon aktuális Hirdetményünkből.

Mennyi időt vesz igénybe a bankkártya elkészítése?

A szerződés aláírását követően, amennyiben van fedezet a bankszámlán az igényelt bankkártya kibocsátási díjára és az első éves (havi-) díjra is, akkor kerül a kártya megrendelésre. A megrendelést követően, várhatóan 7-10 munkanapon belül készül el a bankkártya, amely a Kártyabirtokos levelezési címére kerül postázásra.
 

Mi a teendő abban az esetben, amennyiben a megadott határidőre mégsem érkezik meg a bankkártyája / PIN kódja?

Kérjük, ebben az esetben jelezze ezt Bankunk felé, az alábbi módok valamelyikén:
Nyitvatartási időben személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), GRÁNIT TeleBank hívásával (belföldről: 06 40 100 777, külföldről: +36 1 510 0527), illetve GRÁNIT NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüpontban küldött üzenetével.

Hogyan aktiválható a bankkártya?

A bankkártya aktiválható:
Telebankon keresztül, sikeres ATM tranzakcióval, vagy kérhető az aktiválás NetBankon keresztül. Az aktiválásra vonatkozó információk megtalálhatóak a bankkártyát tartalmazó levélben.

Lehet-e a bankkártyával interneten keresztül vásárolni? Ennek milyen díjai vannak?

Valamennyi GRÁNIT bankkártya alkalmas internetes vásárlásra is. Az internetes vásárlás a hagyományos vásárláshoz hasonlóan díjmentes.

Külföldön használható-e a bankkártya (vásárlás, ATM)?

A bankkártya belföldön és külföldön egyaránt használható a MC logoval ellátott elfogadóhelyeken.

Mi a teendő a bankkártya elvesztése/eltulajdonítása esetén? Hogyan tiltható le a kártya? Van-e díja a letiltásnak?

Munkaidő alatt személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), illetve telefonon 0-24 óráig a belföldről 06 40 100 777, külföldről a +36 1 510 0527 telefonszámon. A bankkártya letiltási díjat a számlacsomagra vonatkozó hatályos Hirdetmény tartalmazza.

Hogyan változtatható meg a bankkártyához tartozó limitbeállítás?

Nyitvatartási idően személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), vagy GRÁNIT TeleBank hívásával (belföldről: 06 40 100 777, külföldről: +36 1 510 0527) TPIN-nel történő ügyfél-azonosítást követően, illetve GRÁNIT NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüpontban limitmódosítási kérelem küldésével, amelyben kérjük megadni a bankkártya számát, az új ATM (készpénzfelvételi) és/vagy új POS (vásárlási) limiteket.

Hogyan növelhető a bankkártya használat biztonsága?

Bankkártyáját rögtön a kézhezvétel után írja alá a kártya hátoldalán található aláíró sávon.
Fontos, hogy kártyáját mindig tartsa biztonságos helyen és rendszeresen ellenőrizze annak meglétét.
Azt tanácsoljuk, hogy a PIN kódját soha ne adja meg, vagy ne tegye más személynek hozzáférhetővé, és ne tárolja a kártyával együtt, valamint kártyáját vagy annak adatait se adja át más személynek. Ha azt szeretné, hogy például családon belül más is hozzáférhessen bankkártyával a számlájához, akkor igényeljen hozzátartozója részére díj ellenében társkártyát.
A bankkártyalimiteket az átlagos, napi használatának megfelelő szinten érdemes tartania.
A díjköteles SMS-szolgáltatásunk segítségével azonnal értesülhet az Ön, illetve a társkártyájával végzett tranzakciókról is. A szolgáltatás előnye, hogy így hamarabb észlelheti, ha kártyáját ellopták, és/vagy illetéktelen személyek a bankkártya adataival visszaélnek.

PIN kód elfelejtése esetén mi a teendő?

Biztonsági okokból a PIN kód nincs nyilvántartva, ezért a PIN boríték újragyártása szükséges. A PIN kód pótlását személyesen Ügyfélszolgálatunkon, vagy GRÁNIT TeleBank hívásával (belföldről: 06 40 100 777, külföldről: +36 1 510 0527) TPIN-nel történő ügyfél-azonosítást követően, illetve GRÁNIT NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüben lehet kérni. A PIN kód pótlás díja 1 000 Ft.

Igényelhető-e devizában vezetett bankszámlához bankkártya?

Jelenleg csak forint devizanemben vezetett bankszámlához igényelhető bankkártya. Azonban a Bank tervei között szerepel, hogy a későbbiekben további devizanemek esetén is rendelkezésére bocsásson bankkártyát ügyfelei részére.

Hol vehető fel díjmentesen/kedvezményesen készpénz az ATM-ből?

A főkártyával történő díjmentes, illetve kedvezményes készpénzfelvételek bármely belföldi ATM-re vonatkoznak, megkötések nélkül.
 • GRÁNIT Bajnok Plusz számlacsomaghoz 4 db díjmentes-,
 • GRÁNIT Bajnok és Ász számlacsomaghoz 4 db kedvezményes-,
 • GRÁNIT Sztár számlacsomaghoz 2 db kedvezményes készpénzfelvétel tartozik havonta, a mindenkor hatályos Hirdetményben feltüntetett díj mellett.

 

GRÁNIT NETBANK

 

Hogyan igényelhető GRÁNIT NetBank szolgáltatás?

Személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy Ügyfélközpontjaink bármelyikében, illetve honlapunkon keresztül Online számlanyitás keretében.

Milyen biztonsági/hitelesítési megoldások kapcsolódnak a NetBank szolgáltatáshoz?

A GRÁNIT NetBank szolgáltatáshoz kétszintű hitelesítési rendszer kapcsolódik. A kezdeti bejelentkezési jelszót a Bank SMS-ben küldi meg a felhasználó részére, melyet az első bejelentkezés alkalmával kötelező módosítani. Bejelentkezés után a felhasználó csak lekérdezéseket indíthat, aktív műveletek végzéséhez külön hitelesítésre van szükség. A Gránit Bank által alkalmazott SMS jelszavas hitelesítés során a felhasználó a megbízás aláírásához egy egyedi aláírási kódot kap SMS-ben. A kiküldött kód egyszer használatos valamint időkorlátos (kiküldéstől 5 percig érvényes).

Hányszor lehet a bejelentkezési vagy aláírási jelszót tévesen megadni?

Amennyiben a jelszó háromszor hibásan kerül megadásra, a rendszer kitiltja a Felhasználót a szolgáltatásból.

Mi a teendő többször tévesen megadott bejelentkezési jelszó esetén (amikor a NetBank-ba való belépést nem engedélyezi a rendszer)?

A probléma megoldására minden nap 0-24 óra között hívható a GRÁNIT Bank telefonos ügyfélszolgálata, a TeleBank:
belföldről: +36 40 100 777
külföldről: +36 1 510 0527 telefonszámon.
Bankunk az azonosítást követően feloldja a tiltást és a rendszereinkben szereplő mobilszámára SMS-ben új belépési jelszót küld ki.

Hogyan tiltható le a NetBank szolgáltatás, ha azt gyanítja, hogy illetéktelenek kezébe kerültek az adatai?

Központi fiókunkban személyesen, vagy az előbbiekben megadott telefonos elérhetőségek valamelyikén.

Mi a teendő, ha kijelentkezés nélkül zárta be a NetBank oldalt, illetve lefagyott az internet böngésző?

A böngészőt be kell zárni (minden internetes oldalt, nem elegendő csak a Gránit Bank oldalát bezárni), majd újra kell indítani a böngészőt, ezt követően a NetBank-ba ismét be lehet jelentkezni. Amennyiben ugyanabban a böngésző programban kíván ismételten belépni, úgy 15 perc várakozási idő szükséges a sikeres belépéshez. Eltérő böngésző program használata esetén várakozás nem szükséges.

Mire használható a NetBank Szabad formátumú levél?

Szabad formátumú levél Ön és a Bank közötti elektronikus, írásos kommunikációra szolgál úgy, mint egy e-mail. A különbség az, hogy ez azonosított csatornának minősül, mivel ugyanolyan aláírás szükséges hozzá, mint például egy átutalási megbízás NetBankon keresztüli megadásához. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a Szabad formátumú levélben megadott megbízásait a Bank úgy kezelje, mintha személyesen a bankfiókban adta volna meg a megbízását.
Elérhető: GRÁNIT NetBank \ Postaláda \ Szabad formátumú levél
Az alábbi szolgáltatásokra van lehetősége NetBank \ Szabad formátumú levéllel:
 • meglévő bankszámla mellé további forint-, devizaszámla nyitása/megszüntetése,
 • megtakarítási-, hozam-, Tartós Megtakarítási számla, nyitása/megszüntetése,
 • utólagos bankkártya igénylése/pótlása,
 • bankkártya PIN pótlása,
 • bankkártya aktiválása/limit módosítása/tiltása,
 • telefonos ügyfél azonosítási kód (TPIN) igénylése/új kód igénylése,
 • GRÁNIT NetBank felhasználói név módosítása,
 • GRÁNIT SMS szolgáltatás igénylése/módosítása/megszüntetése,
 • csoportos beszedési megbízás újra rögzítése,
 • személyes adat módosítás (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím),
 • számlakivonat küldési módjának (elektronikus/postázandó) átállítása, gyakoriságának módosítása,
 • részletes számla információ, igazolás kérésre,
 • nagyobb összegű készpénzfelvételi szándék előzetes bejelentésre,
 • észrevétel, javaslat, esetleges panasz megadása

Meddig nyújtható be NetBank-on keresztül aznapi teljesítésre megbízás?

Az alább felsorolt, NetBankon keresztül benyújtott megbízásoknál lehetséges tárgynapi teljesítés, amennyiben a megjelölt időpontig benyújtásra kerültek:
 • konverzió nélküli saját számlák közötti átvezetések, bankon belüli átutalások: 18:00
 • konverziós saját számlák közötti átvezetések, bankon belüli átutalások: 14:00
 • konverzió nélküli eseti átutalás bankon kívül (GIRO-n): 15:45
 • konverzió nélküli eseti átutalás bankon kívül (VIBER-en): 15:00
Valamennyi pénzforgalmi megbízás benyújtási és átvételi, illetve teljesítési rendjéről szóló információkat a vonatkozó Hirdetmény tartalmazza.

 

GRÁNIT TELEBANK

 

Hogyan igényelhető GRÁNIT TeleBank szolgáltatás?

Személyesen a GRÁNIT Bank Központi fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) vagy Ügyfélközpontjaink bármelyikében, honlapunkon keresztül Online számlanyitás keretében, vagy NetBankon keresztül Szabad formátumú levél írásával.

Hogyan használható a TeleBank szolgáltatás?

A TeleBank szolgáltatás teljeskörű használatához az ügyfél azonosítása szükséges. Ez úgy történik, hogy bejelentkezéskor - a telefon billentyűzetének használatával – meg kell adni
 • a TeleBank azonosítót, amelyet a Bank bocsájt a felhasználó rendelkezésére, valamint
 • a TPIN kódot, amelyet a Bank által SMS-ben megküldött kezdeti TPIN kód első bejelentkezéskori kötelező módosításával ad meg az ügyfél.
Azonosítást követően adható meg megbízás a számla egyenlegének terhére.

Hányszor lehet a TeleBank TPIN kódot tévesen megadni?

Amennyiben a TPIN kód háromszor hibásan kerül megadásra, a rendszer kitiltja a megadott TeleBank ügyfél azonosítót a szolgáltatásból.

Mi a teendő többszöri tévesen megadott TPIN kód esetén (amikor a TeleBank-ba való belépést nem engedélyezi a rendszer)?

A Telebank szolgáltatásból történő kitiltás feloldását, munkaidő alatt személyesen a GRÁNIT Bank Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.), illetve NetBankon keresztül a Postaláda Szabad formátumú levél menüpontban tudja kezdeményezni.

 

LAKOSSÁGI HITELEK

 

Milyen típusú lakossági hitelek igényelhetők a GRÁNIT Banknál?

 • GRÁNIT Lakáshitel lakáscélú felhasználásra, azaz lakásvásárláshoz, építéshez, felújításhoz, korszerűsítéshez, bővítéshez (jelzálogjog fedezete mellett)
 • GRÁNIT Szabad felhasználású jelzálogjoghitel hitelkiváltáshoz, célhoz nem kötött felhasználáshoz (jelzálogjog fedezete mellett)
 • GRÁNIT Otthonteremtési kamattámogatású jelzálogjoghitel új lakás vásárlásához, építéséhez (csak a 10 M Ft összegű CSOK-ra jogosultak részére)
 • GRÁNIT folyószámlahitel GRÁNIT Banknál vezetett folyószámlájához kapcsolódóan szabad felhasználású hitelkeret átmeneti pénzügyi nehézséges áthidalásához (rendszeres jóváírás fedezete mellett)

Hol adhatom le az igénylésemet?

Személyesen a Bank:
 • Központi Fiókjában (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8. I. em. nyitva tartása: H-P: 8:30-16:00)
 • WestEnd Ügyfélközpontjában (WestEnd City Center I. em. Hild József sétány 24. nyitva tartása: H-P: 10:00-18:00)

Postai úton (1439 Budapest Pf. 649.)

Elektronikusan NetBankon keresztül:
A NetBank/Postaláda/Szabad formátumú levél menüpontban írja meg igénylését. Ezt követően NetBankon keresztül megküldjük Önnek az igényléséhez szükséges benyújtandó dokumentumokat.
A hiteligénylés beadásához küldje el a kitöltött papírokat postai úton, vagy személyesen adja le a bankfiókjaink egyikében.

Mi a teendő, ha lakossági hitellel kapcsolatos kérdése van?

Lakossági hitellel kapcsolatos kérdéseit a hitelinfo@granitbank.hu e-mail címen várjuk, kollégáink 1 munkanapon belül válaszolnak, vagy telefonon megkeresik Önt.

A kölcsönigényléshez milyen dokumentumokat kell benyújtania?

A jelzáloghitel igényléshez benyújtandó dokumentumok listája - a kölcsönkérelemhez kapcsolódó nyomtatványokkal együtt - letölthető a Gránit Bank honlapjáról: Letölthető dokumentumok
Amennyiben erre nincs lehetősége, a kölcsönkérelemhez szükséges nyomtatványokat a Bank ügyfélszolgálatán is átveheti vagy a hitelinfo@granitbank.hu címre küldött e-mail üzenetben kérheti.
Folyószámlahitelhez benyújtandó dokumentumok:
 • 3 havi - a jövedelemóváírásokat tartalmazó - folyószámla-kivonat (csak, ha az ügyfélnek nem a GRÁNIT Banknál vezetett számlára érkezik a jövedeleme)
 • teljes körűen kitöltött és aláírt "Lakossági Bankszámlához Kapcsolódó Hitelkeret (Folyószámlahitel) Igénylőlap és Szerződés" és "Terméktájékoztató", amelyek letölthetők innen
 • nyugdíjas esetén: nyugdíjas igazolvány másolata

Kell-e jövedelemigazolás, a kölcsön felvételéhez?

Igen, a Bank kizárólag jövedelemvizsgálat mellett nyújt kölcsönt.

Nyugdíjasok is igényelhetnek hitelt?

Igen, azonban a futamidő lejártának évében az igénylő maximum a 75 éves életkort érheti el.

Új munkahely esetén csak a próbaidő leteltét követően igényelhető kölcsön?

Igen. Ez alól kivétel, ha a próbaidő indoka munkahelyváltozás volt, és a régi munkaviszony vége és az új munkaviszony kezdete között maximum 10 munkanap telt el, továbbá az előző munkaviszony legalább egy évig folyamatos volt ugyanannál a munkaadónál.

Igényelhető-e kölcsön határozott munkaviszony esetén?

Igen, amennyiben a munkaviszonyból még 6 hónap hátravan, vagy rendelkezésre áll a munkáltató nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a munkaviszony meghosszabbításra kerül.

A futamidő alatt változhat-e a kamatfelár mértéke?

Csak a Bank Kockázatvállalással kapcsolatos ügyletek Üzleti Feltételeiben foglaltak esetében! A dokumentum elérhető:
www.granitbank.hu/hirdetmeny

Hogyan tudhatja meg, hogy adott ügylet esetén mekkora a kamatfelár mértéke?

A kamatfelár mértékét alapvetően két tényező befolyásolja: a hitelösszeg és a fedezetül felajánlott ingatlan forgalmi értékének a hányadosa, valamint hogy miként aránylik az igényelt kölcsön törlesztő részlete a család rendelkezésére álló szabad jövedeleméhez.
A kamatfelár mértékét a honlapon megtalálható jelzáloghitel kalkulátor segítségével Ön is könnyen meghatározhatja! A kalkuláció csak tájékoztató jellegű!

Vidéki ingatlanokat is elfogad a Bank a kölcsön fedezeteként?

A Bank csak a Településlistán szereplő városokban található ingatlanok fedezete mellett nyújt kölcsönt. A lista elérhetősége: www.granitbank.hu/lakossag/letolthetodokumentumok

Mennyi időt vesz igénybe a kölcsön folyósítása?

A hitelkérelem hiánytalan befogadásától, illetve a hiánypótlással befogadott kérelem esetén - feltételezve az ügyfél ügyintézéshez kapcsolódó aktív együttműködését - a hiánypótlástól számított 20 munkanapon belül a Gránit Bank a hitelt elbírálja.
A hitelbírálatot követően a folyósítási feltételek benyújtását követő 10 munkanapon belül történik a folyósítás.

Az ingatlan értékének hány százalékáig nyújt kölcsönt a Bank?

A Bank az ingatlan forgalmi értékének lakáscélú kölcsönök esetében 80%-áig, szabad felhasználású hitelek esetében 75%-áig nyújt kölcsönt.
Az értékbecslést a Bank által megbízott külső szakértő végzi.

Kérjük várjon, igénylése hamarosan elkészül!