Gránit Bank Zrt tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a
  • deviza alapú,
  • deviza alapúnak nem minősülő deviza,
  • forint alapú
 
fogyasztói kölcsönszerződésekkel kapcsolatban a Banknak elszámolási kötelezettsége nem áll fenn.
 

A Gránit Bank Zrt. deviza alapú, deviza alapúnak nem minősülő deviza fogyasztói kölcsönt nem nyújtott és jelenleg sem nyújt fogyasztónak minősülő ügyfelei számára.
 
A GRÁNIT Bank Zrt. a fogyasztói kölcsönszerződések tekintetében a működése során nem hajtott végre egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelést.
 
Fentiekre tekintettel a 2014. évi XL. törvény 3.§ szerinti árfolyamrésből származó, illetve 4.§ szerinti  egyoldalú szerződésmódosításból származó túlfizetéssel elszámolási kötelezettsége sem keletkezett az ügyfelekkel.
 
2014. január 23.
 
                                                    Gránit Bank Zrt.