Adatvédelmi irányelvek

A GRÁNIT Bank Zrt. bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön az Interneten keresztül bármely személyes adatát eljuttatja a GRÁNIT Bank Zrt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy a GRÁNIT Bank Zrt. azt a hivatkozott törvényeknek megfelelően – az adatátadás jellege által meghatározott céllal és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A GRÁNIT Bank Zrt. valamennyi rendelkezésére bocsátott, az Ön személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számla egyenlegére, forgalmára vonatkozó tényt adatot, információt, megoldást a 2013. évi CCXXXVII. törvényben (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról) foglaltak szerint banktitokként kezel.